Adjudant Clausen werd,  gerekruteerd door CDS Van den Breemen bij het 42ste Bataljon Limburgse Jagers van de 41ste Lichte Brigade . Als infanterist had hij de nodige ervaring op de “werkvloer”. Zijn werkwijze kenmerkte zich door een open opstelling, maar ook door een duidelijke taakafbakening. In een interview gaf hij het volgende aan: “ Om een misverstand uit de weg te ruimen: de Krijgsmachtadjudant lost geen individuele vraagstukken op”. Zo was een landmacht-militair die telefonisch klaagde over het feit dat zijn commandant zijn tussentijdse overplaatsing tegenhield, bij Clausen aan het verkeerde adres;  “Het behoort niet tot mijn taak om bij interne problemen de hiërarchische lijn te doorbreken”.

 Een van de grote verdiensten van Clausen is dat hij met niet aflatende ijver heeft gewerkt aan de instelling van krijgsmachtdeel- en stafadjudanten. Elk krijgsmachtdeel moest volgens hem een eigen adjudant aan de top hebben die vanuit het eigen krijgsmachtdeel de betreffende bevelhebber adviseert.

Ongeveer twee jaar na zijn aantreden konden de eerste Landmachtadjudant en Luchtmachtadjudant worden geïnstalleerd in de persoon van respectievelijk W.M. Tanis en W.E. Boonstra. Op initiatief van Clausen is in 1999 de eerste internationale onderofficiersconferentie gehouden met deelnemers uit vijf contingenten. Doelstelling was het internationaal inzicht krijgen in het domein van de onderofficier. En de rol van de onderofficier tijdens peacekeeping en peace-enforcement.

In september 2001 organiseerde Clausen de eerste Nationale Onderofficiersconferentie in Den Helder, waarbij zowel de CDS als de vier bevelhebbers aanwezig waren. Dit was ook het moment om zijn functie over te dragen. De functie werd informeel overgedragen op 20 september 2001 tijdens de eerste Nederlandse Onderofficiersconferentie in Den Helder. Dit was ten overstaan van de CDS en onderofficieren uit de vier krijgsmachtsdelen. Op 21 september werd officieel de functie teruggegeven aan Admiraal Kroon op het Ministerie van Defensie, de vier bevelhebbers, Chef Militair Huis en een delegatie onderofficieren uit de vier krijgsmachtsdelen. Zijn opvolger was Landmachtadjudant W.M. Tanis.

 

 

 

 

Documenten