Tijdens een plechtigheid op 27 augustus 2003 op de binnenplaats van het Luchtmachthoofdkwartier aan de Binckhorst in Den Haag werd Van der Sloot geïnstalleerd. Hij nam de functie over van Martin van Bedijk.

 

Adjudant Van der Sloot heeft als een van de weinige Luchtmachtadjudanten onder drie bevelhebbers gediend. Hij begon zijn functie onder generaal D.L. Berlijn (2000-2004). Daarna kwam generaal D. Starink (2004-2005), die tevens de laatste Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten was. En als laatste generaal J.H. de Jong (2005-2008) die de eerste C-LSK  Commandant Luchtstrijd Strijd Krachten werd.

Van der Sloot was Luchtmachtadjudant in een hectische tijd waarin een ieder aan de nieuwe structuur moest wennen en waar positiebepaling belangrijk was.

De eerste opdracht die de nieuw aangetreden Luchtmachtadjudant kreeg van generaal Berlijn was het aandacht geven aan de exercitie en het ceremoniële deel.  Voor alle ceremoniële verplichtingen werd in die tijd een beroep gedaan op de Kaderschool uit Schaarsbergen. “Bij de Luchtmacht was het GVT het uniform, het DT lag ergens in een hoek. Ik heb geprobeerd op elke basis ruimte te maken voor het ceremoniële deel van de Klu. Het eindresultaat van mijn inspanningen was de draagploegen Koninklijke uitvaart”.

Het eerste jaar als Luchtmachtadjudant was een zwaar jaar, belangrijk zaken vroegen om aandacht.

“De sluiting van Vliegbasis Twente was ingrijpend, ik hoorde om half 11 van generaal Berlijn dat ik naar Twente moest want de commandant zou daar het personeel over de sluiting gaan inlichten. Ik moest vooral terugkoppelen hoe het personeel het ervaren had en hoe het verteld was. Op dat moment sta je als Luchtmachtadjudant achter het personeel.

Ook de uitzenddruk van de Irakuitzending was hoog, de opbouw van de missie Afghanistan waarbij de Groep Geleide Wapens van de Peel op uitzending moest. Steeds meer Luchtmachtpersoneel werd uitgezonden en dat bracht zijn eigen problemen met zich mee. Een klein detail bijvoorbeeld, ik kwam in Afghanistan en hoorde dat de postbezorging belabberd was, 6-8 weken deed de post erover om op de juiste bestemming te komen. Ik heb een plastic zak gepakt, de post laten inleveren en een week later was de post op de goede plaats. Zo kwam een geregelde postbezorging onder de aandacht en werd het geregeld”.

U bent na uw functie als Luchtmachtadjudant naar het DMO als DMO-adjudant. (Defensie Materieel Organisatie) gegaan, hoe heeft u dat ervaren?

“Ik had gedacht om te stoppen als Luchtmachtadjudant als generaal de Jong zijn functie zou overdragen. Echter de functie bij DMO kwam voorbij en dat leek mij wel wat.

Ik heb toen gevraagd of ik mijn functie mocht overdragen en dat mocht. Bij DMO werd ik weer echt gewaardeerd en dat deed mij goed. Toch had ik deze periode als Luchtmachtadjudant niet willen missen, het is een rijke ervaring in mijn loopbaan geweest.

Op 29 november 2007 droeg Van der Sloot zijn functie over aan adjudant onderofficier A.H.R.G. van Hugten.