Op een van de eerste foto’s waarop de wapenadjudanten samen staan zien we dat ook de Wapenadjudant van de KMar een enkele nestel draagt.

Tijdens de overgang rond 2001 zijn ook de wapenadjudanten de dubbele nestel gaan dragen.

De rangonderscheidingen zijn niet direct bij het in functie treden van de eerste Wapenadjudant door hem gedragen.

Wapenadjudant P.M.L. van der Vloed geeft aan: “Ik heb het zelf ontworpen, maar wel in overleg met een adjudant van de afdeling die daar over ging. Ook de kleuren: van zilver naar zilver/goud naar goud, zijn mijn idee. Er is ook en traditie commissie die daar over uitspraken doet”.

Nader onderzoek wees uit dat in de 55e vergadering van de Traditiecommissie Koninklijke Marechaussee, op 16 april 2002 onder agendapunt 13: Rondvraag het volgende werd bepaald:

 “Naamgeving adjudanten:

De Wapenadjudant zal actie ondernemen om te bezien op welke wijze het fenomeen adjudant binnen het Wapen aangeduid dient te worden. De voorzitter (drs. Kap F.C.M. Rippens) stelt voor om de term “stafadjudanten” te gebruiken.

Rangonderscheidingstekens adjudanten:

Afgesproken is dat de verschillende adjudanten in het netwerk van de Wapenadjudant zichtbaar worden. Dit gaat gebeuren door het voeren van een granaat omgeven door een lauwerkrans op de schuifpassant boven de adjudantstip.

De Wapenadjudant voert een gouden granaat met een gouden lauwerkrans;

De “districtsadjudant” voert een gouden granaat met een zilveren lauwerkrans;

De “brigadeadjudant” voert een zilveren granaat met een zilveren lauwerkrans.”

De onderstaande rangonderscheidingstekens worden door de Wapenadjudant gedragen.

Door Wapenadjudant Dunnewind zijn speciaal voor gelegenheidstenue GLT-Kmar rangonderscheidingstekens voor de Wapenadjudant.