In de memo van de Staf bevelhebber Koninklijke Luchtmacht van 8 april 1998 lezen we het volgende:“ In opdracht van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten (toen Luitenant-Generaal B.A.C. Droste) is in navolging van de “Krijgsmachtadjudant” bij de CDS ingesteld  de functie van “adjudant van de Koninklijke Luchtmacht”. De eerste functionaris zal zijn Adjudant-onderofficier W. Boonstra, thans nog groepsadjudant van de GGWDP”.

Tekening van de nestel door Frans Smits Sr.

In de memo lezen we ook dat de nieuw te benoemen Luchtmacht-adjudant een nestel zal worden toegekend van hetzelfde model als voor de Krijgsmachtadjudant., echter uitgevoerd in het zelfde zilver-blauwe koord als gebruikt voorde basisadjudanten met twee zilveren nestelpennen.

Op 14 april 1998 is een bericht uitgegaan naar de leverancier van de nestel de firma Kokke waarin gevraagd wordt voor 6 mei 1998 een nestel te leveren als model voor de Krijgsmachtadjudant.

Opmerkelijk detail is dat in de correspondentie over de kleuren van de nestel steeds gesproken wordt over zilver-blauw. Dit afwijkend van de kleuren van de nestel die door de Krijgsmachtadjudant en de Landmachtadjudant werd gedragen.

      

Bovenstaand de nestel in de oude kleurstelling.

De eerste tijd heeft Boonstra een nestel gedragen met een andere kleurstellingen dan de Krijgsmachtadjudant en de Landmachtadjudant.

Adjudant Boonstra gaf aan dat de aanleiding tot het vervangen van de zilver-blauwe nestel voor de nassau-blauwe nestel als volgt is gegaan: “Een keer per 3 maanden was er overleg met de bevelhebbers en de CDS. Ook de krijgsmachtadjudant en de krijgsmacht-deel-adjudanten mochten dan aanschuiven. De CDS zag dat ik een afwijkende nestel droeg en drong aan op eenheid, de organisatie moest paars worden. Ook de krijgsmachtadjudant drong aan op eenheid en een gegeven dag was er een pakje bij de post met de Nassau-blauwe nestel. Ik heb toen de nestels gewisseld”.

Adjudant Boonstra heeft zijn hele periode als luchtmacht-adjudant een enkele nestel gedragen. Ook heeft hij geen stafadjudantsaanduidingen op zijn epauletten gehad.

De dubbele nestel

In de periode dat adjudant van Bedijk de functie als Luchtmacht-adjudant vervulde is er een overgang geweest van de enkele naar de dubbele nestel.

De rangonderscheidingen.

De rangonderscheidingstekens zijn ingevoerd in de periode dat van Bedijk Luchtmachtadjudant was.

Van Bedijk over de invoering: “Er moeten rangonderscheidingstekens komen. Ik heb deze  toen zelf  ontworpen. We hadden al de instructeurskroon. Die moest erin verwerkt worden. De krans van het petembleem van de adjudant, de instructeurskroon en de luchtmachtvink zitten verwerkt in de rangonderscheidingstekens van de Stafadjudanten en Luchtmachtadjudant. Met dit voorbeeld ben ik naar de Chef Kabinet en de bevelhebber gegaan. Na goedkeuring door de traditiecommissie zijn de onderscheidingstekens ingevoerd. In de Vliegende Hollander van april 2002 lezen we dat de rangonderscheidingstekens in gebruik worden genomen.

Boven de rangonderscheidingen van de Luchtmachtadjudant.

In de periode van Luchtmachtadjudant is de blokstreep op de rangonderscheidingen van de adjudanten weer opnieuw ingevoerd.

Hieronder het avondbaadje van de Luchtmachtadjudant met ingeborduurde stafadjudantstekens.

 

Overzicht van de nieuwe rangindeling van niveau 1,2 en 3.

Met dank aan Gerald Tebes, klik op de onderstaande link!

adj niv 1 2 en 3