In het inlichtingen en veiligheidsdomein verzamelen de MIVD (en de AIVD) inlichtingen om dreigingen tegen de nationale veiligheid en de veiligheid van Defensie in kaart te brengen.

Daarnaast werken de diensten samen met internationale partnerdiensten en nationaal met onder meer de NCTV, de NCSC en politie om Nederland en de vitale infrastructuur veilig te houden.

De stafadjudant adviseert de Directeur (Generaal Majoor) van de MIVD over zaken die vallen binnen het domein van de officieren/onderofficier en burger personeel.

De eerste stafadjudant bij de MIVD is:

AOO R. van Laar en kwam op deze functie op 1 maart 2021.