C.H. (Leo) Don

28 juni 1999 – 28 oktober 2002

Op  28 juni 1999 werd Don in de kamer van de BDZ viceadmiraal C. van Duijvendijk (1999-2003) geïnstalleerd in de functie van KM Chef der Equipage/Marineadjudant Krijgsmachtdeel adjudant Koninklijke Marine bij de Marinestaf, in het kabinet van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten.

VERTEL MIJ MEER

F.J.P. (Erik) Nieuwenhuis

28 oktober 2002 – 21 februari 2006

Op 28 oktober 2002 nam Erik Nieuwenhuis de functie van krijgsmachtdeeladjudant over van zijn voorganger Leo Don. De basis was gelegd maar er was nog veel te doen.

VERTEL MIJ MEER

J.J.E. (Jules) de Bree

21 maart 2006 – 28 mei 2010

Op 21 maart 2006  neemt adjudant J.J.E. de Bree de functie van krijgsmachtdeeladjudant over van zijn voorganger Erik Nieuwenhuis. De Bree is een bevlogen man die zijn functie enthousiast ter hand nam.

VERTEL MIJ MEER

W. (Walter) Kers

28 mei 2010 – 23 januari 2014

Adjudant Walter Kers (1963) is in 1979 in dienst gekomen en werd de vierde Chef d’Equipage CZSK, waaronder ook het Korps Mariniers valt.

VERTEL MIJ MEER

D. (Dirk) Harting

23 januari 2014 – 15 december 2016

Op een winderige dag in januari nam Dirk Harting het stokje als Krijgsmachtdeeladjudant van de Koninklijke Marine over van Walter Kers.

VERTEL MIJ MEER

A.J.J. (Jack) Gouda

15 december 2016 – 9 september 2021

Op 15 december 2016 nam de adjudant A.J.J. (Jack) Gouda het stokje over van D. (Dirk) Harting. Generaal Verkerk hing hem de, bij deze functie horende, Nassau blauwe nestel om van Krijgsmachtdeeladjudant.

VERTEL MIJ MEER

J.A. (Hans) Hijman

9 september 2021 – 25 januari 2024

Tijdens een gecombineerde commando-overdracht waarbij Admiraal Kramer zijn commando overdroeg aan Admiraal Tas, gaf Jack Gouda zijn functie als Marineadjudant over aan adjudant Hans Hijman.

VERTEL MIJ MEER

R.C. (Rene) Heeringa

25 januari 2024 – heden

Op 25 januari 2024 was in Den Helder tijdens een Alle Hens de functieoverdracht van de Marineadjudant. Hans Hijman droeg zijn functie over aan Rene Heeringa. De nestel werd omgehangen door Vice Admiraal Tas.

VERTEL MIJ MEER