Op intranet van DMO verschijnt op 21 december 2021 het onderstaande bericht:

Adjudant-onderofficier Marcel de Bont is de nieuwe onderdeelsadjudant van de Defensie Materieel Organisatie. Hij volgt adjudant-onderofficier Henry Hendriks op die uit handen van de Directeur het Ereteken voor Verdiensten in Brons kreeg uitgereikt voor zijn nimmer aflatende inzet voor de DMO. Zijn opvolger, Marcel, werkte hiervoor bij de CLAS als stafadjudant Materieellogistiek Commando Land. Vice-admiraal Arie Jan de Waard installeerde Marcel (op gepaste afstand) in zijn nieuwe functie door het bevestigen van de bijbehorende nestels.

Marcel de Bont over zijn nieuwe functie

Marcel is trots dat hij de functie van Henry mag overnemen, zo laat hij weten. Net als Henry zal ook hij voor een aantal uitdagingen komen te staan. Eén daarvan is ‘’het uitleggen aan de operationele commando’s waarom het soms niet, maar vaak ook wel goed gaat’’. Marcel zal daarom vaak aanwezig zijn bij de diverse eenheden en verschillende locaties om zo de contacten warm te houden. ‘’Het is daarbij van belang continu verbinding te maken tussen DMO’ers en de collega’s vanuit de andere OPCO’s. Het maakt voor mij daarbij geen verschil of je nu een burger medewerker bent of militair’’, aldus De Bont.

Aan Henry wil Marcel nog kwijt: ‘’Ik wil Henry bedanken voor de fijne overdracht van kennis en ervaring die hij heeft opgebouwd in de jaren dat hij bij DMO heeft gewerkt.’’ Daarnaast wenst hij Henry veel geluk en gezondheid in zijn nieuwe fase van het leven.

De onderdeelsadjudant van de DMO

De onderdeelsadjudant is de onderofficier naast de Directeur DMO. Hij vormt de brug tussen de directeuren van de DMO en de werkvloer. Namens de D-DMO bezoekt hij de DMO-onderdelen en is hij het aanspreekpunt voor al het personeel. Hij adviseert de D-DMO en de andere directeuren gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen die spelen binnen de DMO en die van belang zijn voor de medewerkers, burger en militair.

Het CV van adjudant de Bont

Adjudant de Bont is een adjudant die binnen de Koninklijke Landmacht zijn sporen heeft verdiend. Het heeft een veelheid van functies doorlopen en is drager van de rode baret die hij behaalde in de periode 1994-1996. In 2007 heeft hij de Joint Tertiaire Vorming Onderofficieren Defensie afgerond.

In de periode 2007 – 2011 werd hij bevorderd tot stafadjudant niveau 3 en heeft de functie vervuld als stafadjudant 43 Herstelcompagnie.

Hij werd in 2011 stafadjudant van de School Techniek en Onderhoud. Bij deze functie die hij vervulde tot 2016 was hij onder meer bezig met het bewaken van het domein van de (technische)onderofficier en het verder vormen van de onderofficieren(instructeurs) van de ST&O.

In 2016 maakt adjudant de Bont de overstap als stafadjudant naar het Materieel Logistiek Commando (MatlogCo). In deze periode wordt hij ook bevorderd tot stafadjudant niveau 2 en later tot stafadjudant niveau 1. In deze functie mag hij gevraagd en ongevraagd advies geven aan de C-MatlogCo en heeft hij een signaalfunctie. In deze functie moet hij de ogen en oren van de Commandant zijn zowel binnen als buiten de organisatie. Hij is binnen MatlogCo betrokken bij diverse projecten zoals: leidinggeven burgerpersoneel en samenwerking militair en civiel met als doel behoudt technisch personeel in hun vakgebied.

Bij MatlogCo was adjudant de Bont de vijfde Brigadeadjudant bij CLAS. Hij kwam in deze functie in beeld bij de Landmachtadjudant.

Interview 14 december 2021

In een interview op 14 december 2021 verteld de Bont hoe dit is gegaan:

Op een gegeven moment kwam de Landmachtadjudant Ad Koevoets bij mij en die gaf aan Marcel jij gaat van deze stoel af. Ik gaf toen aan dat ik niet van die stoel af zou gaan want ik had bij MatlogCo afgesproken dat dit mijn eindfunctie zou zijn. Ik zou nog 2 jaar mogen bij MatlogCo en dan met FLO gaan. Toch vroeg hij mij er over na te denken. Ik gaf toen opnieuw aan dat ik geen andere functie wilde, ik zat op de top van de logistiek binnen CLAS. Toen maakte hij mij duidelijk dat  mij voor ogen had om mij door te schuiven als DO-adjudant van DMO. CLAS moest deze functie leveren en met name vanwege mijn ervaring binnen MatlogCo vond hij mij geschikt voor deze functie. Ook vanwege het feit dat ik een TD-er bent, je spreekt de taal en je loopt wat makkelijker door de bedrijven heen. Ik heb wel aangegeven dat ik de stap wel erg groot vond. Ik was toen nog niveau 2, met een Brigadegeneraal als Commandant en dan als aankomend niveau 1 adjudant ineens met een driesterren Commandant als baas is wel een grote stap. In het kader van het leerproces vond ik daar wat van. Maar Ad gaf aan dat hij mij daarbij ging helpen en ik heb  vele gesprekken met hem gehad,  maar zeker ook met mijn voorganger Henry en met Joop van Beek als DOSCO-adjudant gehad in dit kader”. Ik wist eigenlijk 1,5 jaar geleden al dat ik op deze functie zou komen dus ik heb mij in alle rust kunnen voorbereiden”.

De Defensie Materieel Organisatie is een paarse organisatie, ook hier werken veel burgers evenals bij DOSCO. Hoe ziet de Bont dit die vanuit de militaire MatlogCo komt?

Ik heb dat bij MatlogCo ook gehad want daar werkte ook 1500 burgers. Ik vind belangrijk dat ik makkelijk benaderbaar ben voor mensen. Als je dit kunt organiseren maakt het niet uit of het een groen, zwart, blauw  of burgerpak is”.

In de functie van DO-adjudant is bekendheid een belangrijk ding, hoe gaat de DMO-adjudant daar aan werken?

“In de organisatie is al op intranet bekend gemaakt dat ik de plaats van Henry Hendriks heb ingenomen en ook in de overlegstructuren is dat al bekend. Ik heb samen met Henry verschillen bedrijven bezocht en hij heeft mij daar geïntroduceerd. COVID werkt wel nadelig in dit kader”.

Ik heb wel 2 stafadjudanten, een bij Directie Wapensystemen & Bedrijven ( Aoo Bert Mekel) en een bij JIVC ( Aoo Johan Nagel) die mij helpen om de feeling met de werkvloer te behouden. Om de 2 weken heb ik werkoverleg. Ik doe dat informeel om te weten te komen wat er leeft en wat zij tegenkomen en waar we tegen aan lopen. Op maandag en dinsdag zijn hier in Utrecht de overlegstructuren, op dinsdag is er de DMO-raad, daar zit ik in. Ik wil weten wat er speelt op de verschillende “dekken”, op generaalsniveau maar ook op politiek niveau”.

We bespreken ook enkele speerpunten:

“Ik denk dat het belangrijk is dat je kunt uitleggen waarom iets fout of goed gaat. Je moet het beleid kunnen uitleggen op de werkvloer. Ik wil ook verbindend werken binnen onze organisatie. Ik wil geen ombudsman worden, mijn eerste vraag is altijd wat ze het in de lijn geprobeerd hebben. Ook het contact met Joop van Beek als DOSCO-adjudant is heel belangrijk, wij zijn de twee “ondersteuners” die het mogelijk maken dat de operationele OPCO’s  hun werk op de juiste en veilige en met de beste ondersteuning van ons hun operationele opdrachten kunnen blijven uitvoeren..

Op 26 april verschijnt het blad Materieelgezien 03 met een artikel over de naamsverandering van DMO naar COMMIT. Hierin staat een video met de Bont.

https://magazines.defensie.nl/materieelgezien/2023/03/dmo-is-nu-commit/

Op 27 april 2023 komt Marcel de Bont in beeld bij de naamsverandering van DMO naar COMMIT. 

https://twitter.com/ariejandewaard/status/1650877432881111043?s=20