Adjudant Marinus Dunnewind nam op 7 mei de functie van Krijgsmachtadjudant over van zijn ranggenoot Erik Nieuwenhuis. Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm onderstreepte in een toespraak tijdens de functieoverdracht: “De Krijgsmachtadjudant is voor mij de thermometer van de krijgsmacht. Hij heeft oog en oor voor de onderofficieren, maar ook voor de manschappen. Hij is een voorbeeld voor veel van onze mensen. De belangrijkste taak van de Krijgsmachtadjudant is om de Commandant der Strijdkrachten te informeren hoe het er in ‘het veld’ voorstaat en om gevraagd of ongevraagd advies te geven. Hij onderhoudt onder meer via een informeel netwerk contact met de onderofficieren en via hen met de manschappen. Voor de kwaliteitsborging van het onderofficierenkorps draagt hij een belangrijke verantwoordelijkheid.”

In een interview in De Onderofficier van juni 2010 gaf Dunnewind aan dat voor hem de mens achter de functionaris centraal staat. Hoe ga je met elkaar om, hoe vormen we elkaar, hoe borgen we vorming in onze opleidingen? Hij sloot zich aan bij zijn voorganger Erik Nieuwenhuis als het gaat over het loopbaanlint. “Naast kennisoverdracht moet ook de vorming op een Regionaal Opleidings Centrum, waar de leerling nog gewoon burger is, goed aansluiten bij de militaire vorming die zij krijgen, wanneer zij in werkelijke dienst zijn gekomen. De optelsom van die twee trajecten is medebepalend voor de kwaliteit die, zoals is aangegeven, weer in de proeve van bekwaamheid geborgd moet zijn”.

In het interview gaf Dunnewind ook aan dat hij verschillen ziet tussen de krijgsmachtdelen en dat hij het behoud van een eigen identiteit een goede zaak vindt. Wel ziet hij dat verdergaande samenwerking tussen de krijgsmachtdelen als een onomkeerbaar proces dat de krijgsmacht alleen mar kan versterken. Dunnewind is progressief als hij zegt: ”Wat let je om als Landmachtonderofficier een of meer weken of zelfs een hele functietermijn bij de Luchtmacht te gaan werken, of omgekeerd?”

Krijgsmachtadjudant Dunnewind heeft op 23 mei 2013 de nestel overdragen aan adjudant J.R. Boer. Was de Koninklijke Luchtmacht nu aan de beurt om een Krijgsmachtadjudant voor te dragen? “De CDS bepaalt wie de Krijgsmachtadjudant wordt, het was beslist geen automatisme dat het nu iemand van de Koninklijke  Luchtmacht zou moeten zijn. Kwaliteit en welke persoon past het best in de tijd waarin de organisatie zich bevindt, zijn daarin doorslaggevende zaken.”.\

Op 28 januari 2020 is Marinus Dunnewind met FLO gegaan en kwam een einde aan zijn baan bij Defensie.

« van 2 »