In zijn toespraak bij het afscheid van Adjudant Dunnewind en het aantreden van Adjudant Boer sprak de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Middendorp het in de richting van Adjudant Boer het volgende:

“Vandaag volgt u Marinus Dunnewind op als Krijgsmachtadjudant. Er wacht u een boeiende tijd. De druk en de belangen zijn groot. Dat zal veel vragen van uw inzet. Ik heb er het volste vertrouwen in dat u daar op een goede manier invulling aan zult geven. Zeker als ik afga op wat ik al heb mogen horen van uw collega’s ‘Een ruwe bolster met een blanke pit’. En: ‘een ‘prima vent die van zijn hart geen moordkuil maakt’. Adjudant Boer, Ron, ik kijk uit naar onze samenwerking. Ik vraag iedereen adjudant Boer zijn of haar vertrouwen en steun te geven. Alleen dan kan hij het meest voor de onderofficieren betekenen en maximaal invulling geven aan zijn taak”.

In de defensiekrant van 30 mei 2013 staat het volgende artikel over het aantreden van Adjudant Boer.

Nieuwe krijgsmachtadjudant verder op ingeslagen weg

Op zijn nieuwe uniformjas prijkt het goud-nassaublauwe nestel met goudkleurige pennen. Kersverse krijgsmachtadjudant Ron Boer draagt het uniform met trots. Eerder was de 53-jarige militair onder andere stafadjudant opleidingen op de Koninklijke Militaire Academie en luchtmachtadjudant.

Boer: “Deze functie is de bekroning van mijn carrière.”

Drie jaar lang is Boer vertegenwoordiger van alle militairen beneden de rang van luitenant ter zee 3 of tweede luitenant en in het bijzonder de onderofficieRené n manschappen. Als ogen en oren van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) rust er een zware last op zijn schouders. Hij moet de CDS informeren hoe het er in het veld voorstaat en adviseren hoe hiermee om te gaan.

De krijgsmachtadjudant is dan ook essentieel voor de kwaliteitsborging van het onderofficierenkorps.

Gereedschap

Zijn gereedschap? Heel veel werkbezoeken. Een uitgebreid informeel netwerk van onderofficieren moet hem informatie verschaffen. Boer, die op 23 mei het stokje overnam van ranggenoot Marinus Dunnewind gaat het dan ook druk krijgen. Zijn visie is alvast helder. Boer: “Ik hoef niet mijn eigen stempel op deze functie te drukken, maar wil voortbouwen op de fundamenten van mijn voorgangers. Het pad dat Dunnewind ingeslagen is, volg ik verder.”

Ruggengraat

Wat kunnen we dus van hem verwachten? Voorganger Dunnewind zette, ingegeven door de ‘beleidsvisie op de rol en positie van de onderofficier binnen de krijgsmacht’, in op de lijn‘samen leren, samen doen’. “De kernwaarden van het onderofficierschap: leider, vakman en instructeur, blijven relevant”, aldus Boer. “Als de officieren het hoofd zijn en de manschappen de handen en voeten, dan vormen de onderofficieren de ruggengraat van het krijgsmachtslichaam”, licht hij verder toe. “Wij vormen het zenuwstelsel dat het beleid met de werkvloer verbindt.”

Eigen invulling

Het motto mag dan hetzelfde blijven en het ingezette pad verder gevolgd, toch wil de nieuwe krijgsmachtadjudant wel degelijk zijn rol op eigen manier invulling geven. Boer: “Domeinen mogen van mij best wat meer afgebakend worden, zodat duidelijker wordt waar de verantwoordelijkheden van manschappen, onderofficieren en officieren liggen.” Even duidelijk is zijn visie op P&O. “Het is mijn wens de personeelsdienst weer dichter bij de werkvloer te krijgen. Architect zijn van je eigen loopbaan is een mooie kreet, maar er moet wel goed naar je gekeken worden. Je moet goed advies krijgen en bijgestaan worden. Daar wil ik me hard voor maken.”

|| tekst elnt wouter helders

Op woensdag 25 mei 2016 droeg Ron Boer zijn functie als Krijgsmachtadjudant over aan de LO/Sportinstructeur en voormalig Stafadjudant LO/Sport Nico Spierenburg.

De functieoverdracht van CLSK Aoo Ron Boer naar Nico Spierenburg vond plaats op de appèlplaats van de Legerplaats bij Oldebroek. Onder het toeziend oog van detachementen van CLAS, CZSK, CLSK en KMAR, een groot aantal stafadjudanten en een select gezelschap van overige genodigden, maakte de CDS de overdracht officieel door de nestel van Krijgsmachtadjudant bij Nico aan te brengen.

Aftredend Krijgsmachtadjudant Ron Boer kreeg voor zijn verdiensten in de afgelopen jaren het ereteken van verdienste namens de Minister van Defensie uitgereikt.

Op donderdag 19 oktober 2017 is Ron Boer met FLO gegaan

 

 

Documenten

Nieuwe krijgsmachtsadjudant treedt aan.

toespraak-generaal-middendorp-bij-de-functieoverdracht-van-de-krijgsmachtadjudant