In januari 1988 zette adjudant Hijman zijn eerste stappen bij de Koninklijke Marine als marinier algemeen. Na het volgen van de eerste vakopleiding voor mariniers op de VGKAZ in Rotterdam werd hij geplaatst aan boord van Hr.Ms. Poolster. Hij was daar schutter op het 40mm kanon en verantwoordelijk voor het onderhoud van de kleine wapens. Na een jaar werd hij overgeplaatst naar de Whiskey compagnie. Na opheffing van de W-COY werd hij overgeplaatst naar de 11INFCIE van de 1AGGP en volgde hij opnieuw de berg- en wintertraining.

In 1992 werd de overstap gemaakt naar de vloot als matroos operationele dienst operaties en specialiseerde hij zich in onderzeebootbestrijding. Hij werd geplaatst aan boord van Hr.Ms. van Kinsbergen. Na de VVO in 1993 werd hij als OBTL aan boord van verschillende Standaard fregatten tot driemaal uitgezonden naar het voormalig Joegoslavië. 

In 2001 volgde adjudant Hijman de opleiding tot NATO Air Controller. In die functie werd hij  aan boord van Hr.Ms. van Speijk geplaatst maar viel ook in aan boord van verschillende andere M-FF. Prachtige tijd waarin de Lynx volop vloog en er ook nog de beschikking was over de P3C Orion. In 2004 volgde hij bij de luchtmacht in Nieuw Milligen de opleiding tot Luchtgevechtsleider (Fighter Controller). Na afloop van deze opleiding werd Hijman in eerste instantie als instructeur geplaatst op de afdeling Air Control van de Nederlands-Belgische Operationele School en vervolgens als Fighter Controller aan boord van Hr.Ms. Tromp. Met dit schip maakte Hijman in 2006-2007 de reis Global Enterprise. Een reis rond de wereld waarbij nabij Hawaii de nodige beproevingen werden gedaan met de SMART radar ten behoeve van Ballistic Missile Defense.

De walplaatsingen bracht Hijman voornamelijk door in de West, als korporaal (1998-2001) en sergeant-majoor (2008-2011). Tevens diende hij op bureau Operaties van de Commandant Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB).

In 2011 werd adjudant Hijman bevorderd tot adjudant-onderofficier en begon aan zijn eerste functie als Chef der Equipage (CdE). Hijman werd geplaatst aan boord van Hr.Ms. Friesland (later natuurlijk Zr.Ms.) CdE was overigens een neventaak, officieel was het de functie van CCO-3. Na het voltooien van de Joint Tertiaire Vorming in 2014 werd Hijman als stafadjudant geplaatst bij Sea Training Command, eveneens in de functie van CdE. In 2017 volgde de functie van CdE CZMCARIB, op Curaçao.

Op 9 september 2021 werd Hijman  aangesteld als Chef der Equipage CZSK en krijgsmachtdeel-adjudant van de Koninklijke Marine.