Adjudant van Beek, beste Joop, proficiat met je benoeming en welkom als onze  nieuwe defensie onderdeelsadjudant. Ik wens je veel succes en ik heb er alle vertrouwen in dat je een waardig opvolger bent van Hessel. Met deze woorden werd adjudant van Beek welkom geheten door de commandant Defensie Ondersteuningscommando Luitenant-generaal ir. E.C.G.J. van Duren. De functieoverdracht was op 18 december 2018 op het Marine Etablissement in Amsterdam. De functie werd overgenomen van Hessel Faber die op die dag met FLO ging. Met de komst van Joop van Beek ging de functie bij het paarse DOSCO over van een Landmachter naar een Luchtmachter.

Adjudant Joop van Beek heeft een lange staat van dienst binnen de Defensieorganisatie.  Na zijn schoolopleiding is hij in 1981 beroepsmilitair geworden bij de Koninklijke Luchtmacht. Na verschillende functies gedraaid te hebben o.a als Specialist en instructeur Vuurleiding PATRIOT op het 804 Sqn. op de Groep Geleide wapens/de Peel, werd hij in 2002 overgeplaatst naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij heeft daar de functie van klasseninstructeur en Opvolgend Pelotons Commandant vervuld. In 2007 is Joop overgeplaatst naar de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL). Hij heeft daar t/m 2010 de functie van klassencommandant vervuld bij het 130 Sqn. Vervolgens is Joop weer geplaatst op de KMA in Breda in verschillende functies: Compagniesadjudant, Squadronadjudant, Wingadjudant en tijdelijk KMA adjudant. Na deze periode is Joop overgeplaatst naar Utrecht en heeft daar van 2015 t/m 2018 de functie van divisieadjudant bij de divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging (DFLB) vervuld. Vanaf december 2018 is Joop de krijgsmachtdeeladjudant bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Met deze brede achtergrond kon adjudant van Beek aan de slag als onderdeelsadjudant DOSCO.

Op 23 februari 2021 staat er op Facebook een bericht van de DOSCO-adjudant:

Bericht van DOSCO-Adjudant op FB.

Onze Vakmensen! Defensie Ondersteuningscommando adjudant Joop: “Een stafadjudant is een persoon die al jaren bij Defensie werkzaam is en veel kennis heeft over Defensie en in mijn geval het Defensie Ondersteuningscommando specifiek. Ik ben de vertegenwoordiger van de onderofficieren en burgergelijkgestelden binnen het DOSCO. Voor hen ben ik een vraagbaak en ik behartig hun belangen. Dagelijks krijg ik een flink portie energie van de mensen om mij heen. De expertise is groot in alle facetten van het ondersteunen. Er werken zoveel enthousiaste, gemotiveerde en betrokken mensen binnen DOSCO!De Defensie Ondersteuningscommando adjudant valt rechtstreeks onder commandant Defensie Ondersteuningscommando.

https://fb.watch/3UPh595_Q4/

Interview DOSCO-adjudant Joop van Beek op 3 mei 2021

We ontmoeten adjudant Joop van Beek in het “Hoofdkwartier” van DOSCO op de Kromhoutkazerne in Utrecht. We spreken met elkaar over hoe adjudant van Beek uiteindelijk op deze functie terecht is gekomen.

Van Beek geeft aan:

Mijn carrière bestaat uit eigenlijk 3 pijlers: geleide wapens, opleidingen en man naast de commandant.

Ik zat in 2004 op de KMA toen een Ritmeester van de CLAS mij aangaf dat mijn meerwaarde wellicht lag in het stafonderofficierschap.

Ik vond dat ik daar zeker nog niet aan toe was en dat een stafonderofficier een model voorbeeld was van de onderofficier en ik zocht in die tijd  de randjes nog wel eens op.

Ik vond mij zelf veel meer een operationele vent en ook opleidingen was wel mijn ding.

Toch ben ik mezelf gaan verdiepen in wat nu exact de rol was van die stafonderofficier en heb me laten informeren door de KMA adjudant van die tijd, collega’s van het CLAS (het CLAS was in die tijd al veel verder met het SA-schap). Ook ben ik bij de toenmalige CLSK Adjudant geweest en hij gaf me aan wel wat in me te zien als stafonderofficier.

Ik heb toen in eerste instantie bewust voor een functie van klassencommandant op de KMSL in Woensdrecht gekozen omdat ik ook toekomstige collega’s onderofficieren wilde opleiden.

Daarna ben ik toch het traject ingedoken van stafonderofficier. Eerst als Compagniesadjudant op de KMA, vervolgens Squadronadjudant op de KMA en daarna mijn eerste functie als Stafadjudant: Wingadjudant eveneens op de KMA. Mijn eerste SA-functie naast een Overste (niveau 3)

Daarna heb ik bijna een half jaar de functie van  SA KMA mogen vervullen omdat de opvolger van de zittende SA KMA nog niet gereed was voor invulling van die functie.(naast een kolonel dus niveau 2)

Ik had nu wel zo’n beetje alle functies van een onderofficier vervuld op de KMA en ben mezelf gaan oriënteren op een nieuwe SA functie buiten de KMA. In Utrecht op de Kromhoutkazerne kwam de functie van Divisieadjudant Facilitair, Logistiek &Beveiliging vrij en omdat dit een wisselfunctie is en de Luchtmacht deze functie moest gaan vullen heb ik aangegeven dat ik daar wel oren naar had. Na een Klikgesprek met de toenmalige C-DFLB, de BGen Harmsma ben ik aangenomen en heb die functie voor 3 jaar vervuld.

Soms moet het meezitten in het leven en na exact mijn looptijd SA DFLB kwam de functie van DOSCO-adjudant vrij en deze functie moest worden ingevuld door CLSK. Ik ben aangenomen op die functie en ik zit dus vanaf december 2018 op deze functie die ik mag vervullen tot mijn FLO in januari 2023

Op de vraag hoe adjudant van Beek het ervaart om in een paarse  organisatie te werken en hoe hij met de mensen contact houd overal in het land?

Ik heb de mooiste functie binnen Defensie aldus Adjudant van Beek. Het is zo divers en als DOSCO zitten we echt door het hele land. Alles wat met ondersteuning te maken heeft: van A(Fval)  tot Z(iekenuis) en alles wat er tussen zit is DOSCO. Personeel van alle OPCO’s met al hun verschillen en culturen is fanatisch werken. Ik leer ook nog dagelijks.

Het liefst ga ik op de bonnefooi op werkbezoek. Dan hoor je de echte verhalen gaat niet de rode loper uit. Ieder woensdag is sowieso een werkbezoek met de C-DOSCO. Ik probeer zo veel mogelijk op de werkvloer aanwezig te zijn. Ik ben de oren en de ogen van de C-DOSCO op onderofficiersniveau en natuurlijk ook van de burgergelijkgestelden. Bij DOSCO werken nu eenmaal veel burgers en die hebben ook hun rechten om gehoord te worden.

De DOSCO is volwaardig lid van de DOSCO raad. Deze raad bestaat voor het merendeel uit generaals of burger gelijkgestelden. “In het begin denk je bij jezelf: kan ik dat niveau aan en gaan ze mij accepteren als onderofficier? Dat is na de eerste raad al gelijk duidelijk. De DOSCO raad weet het belang en de meerwaarde van een SA en je wordt overal volledig in betrokken. Hun denkniveau is natuurlijk wel hoger en je ziet dan ze veel sneller analyseren maar dat went erg snel. Ik hoef als onderofficier ook niet alles te weten en bemoei me niet met alle zaken. Gelukkig kan ik wel gevraagd en ongevraagd mijn advies geven over zaken die de onderofficier aangaat.

Enkele thema’s waar de DOSCO adjudant de afgelopen tijd mee bezig is geweest:

  • Leiderschap voor burgers. De militairen hebben de doorlopende leerlijnen binnen hun OPCO maar voor de burgers is dit nog niet voldoende geregeld. Hoe kunnen we burgerleidinggevenden de bagage meegeven binnen een militaire organisatie.
  • De terugkeergarantie voor militairen. Militairen die er voor kiezen om zichzelf te verbreden en kiezen voor een functie binnen DOSCO kunnen na die functie veelal niet meer terug richting OPCO omdat ze geen recente operationele ervaring meer hebben. Ik vind dat we deze mensen moeten belonen en een terugkeergarantie moeten kunnen aanbieden. Dat gaat nu nog erg lastig.