De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) heeft als taak zich in te zetten ten goede van de leef- en werkomstandigheden binnen de Nederlandse krijgsmacht. Ook is hij een onafhankelijk persoon die kan bemiddelen in conflictsituaties binnen de krijgsmacht. Om deze onafhankelijkheid te waarborgen valt de IGK rechtstreeks onder de minister van Defensie.

De IGK wordt dan ook wel de ombudsman van defensie genoemd. Ook kan (voormalig) personeel hem vragen te bemiddelen in individuele aangelegenheden die betrekking hebben op Defensie. Sinds 1991 is de IGK tevens Inspecteur der Veteranen en sinds 2014 is hij bovendien Inspecteur der Reservisten. De IGK is tevens vicevoorzitter van het Comité Nederlandse Veteranendag, dat in 2005 door de Nederlandse regering is ingesteld. Bij de staf van de IGK is ook 1 september 2019 een stafadjudant geplaatst.

Globale taken zijn:

  • Onderofficier naast de IGK.
  • Het behartigen van het domein onderofficier binnen de gehele krijgsmacht.
  • Onafhankelijk adviseur richting Krijgsmachtadjudant.
  • Afleggen van werkbezoeken met de IGK.
  • Input leveren voor het jaarverslag IGK betreffend onderofficierszaken.
  • Afleggen van terugkombezoeken.
  • Bemiddelaar namens IGK i.r.t het onderofficiersdomein.

De eerste stafadjudant was adjudant Ger Thijssen.

1 september 2019 – 1 september 2021. G.J. Thijssen

Op Facebook stond het volgende bericht:

Facebook 3 juli 2019

Binnen de gehele krijgsmacht kennen we de stafadjudant als ‘de onderofficier naast de commandant’, ‘oog en oor’ in de organisatie en vooral klankbord voor de manschappen, korporaals en onderofficieren. Analoog hieraan is in overleg met de krijgsmachtadjudant en krijgsmachtdeeladjudanten overeengekomen dat er ook een stafadjudant wordt toegevoegd aan de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht. Op deze manier zal na 74 jaar ook de onderofficier in een adviserende rol op het IGK nivo zijn vertegenwoordigd. Per 1 sep zal de adj Ger Thijssen van het CLAS als eerste deze functie gaan invullen. Natuurlijk is collega Thijssen meer dan welkom op de ZB en zullen we samen deze nieuwe functie inhoud gaan geven, als welkome versterking van het IGK team. Welkom Ger, let’s make it happen!

1 september 2021 – heden H.G. van Huit.