Na drie jaar DMO adjudant geweest te zijn verruilde Faber deze functie voor eenzelfde functie bij het toenmalige CDC. Hij nam deze functie over van adjudant van Daalen op 26 augustus 2014.

In de Pijler van 13 augustus 2014 staat een interview met de scheidende CDC adjudant Martin van Daalen en Hessel Faber.

“Zorg voor frisse ideeën. Als je, zoals ik, drie jaar bij het CDC werkt, ligt bedrijfsblindheid mogelijk op de loer. Doe deze baan verder zoveel mogelijk vanuit je hart. Het CDC neemt aan de hand van nota’s en regels al zoveel rationele beslissingen. Dat is prima, maar probeer jij de man te zijn die soms de emotie laat meetellen. Blijf de mens op de werkvloer in beeld brengen.”

Hessel: “Zo sta ik er ook in. Ik ben ook van plan om van mijn hart geen moordkuil te maken. Zo mag de mobiliteit van het burgerpersoneel best omhoog. Veel burgers wisselen alleen na een reorganisatie van functie. Maar eigenlijk moet je dat vaker doen, zo ontwikkel je jezelf verder. En daar profiteert het bedrijf waar je werkt weer van. Dat de mobiliteit bij burgers laag ligt, komt door het gesloten personeelssysteem voor deze categorie personeel. Dat kent geen ‘einde functieduur’, zoals bij militairen. Als het om loopbaanbegeleiding van burgers gaat, heeft Defensie nog veel stappen te maken.”

Hessel, wat denk jij anders te doen dan ik?
“Aangezien wij dezelfde taal spreken, ga ik in grote lijnen door met wat jij deed. De mensen mogen van mij grote betrokkenheid verwachten. Aan de andere kant ben ik geen kopie van jou. Ik blijf mezelf. De beste manier om wat te bereiken.”

Een belangrijke mijlpaal in de periode dat Hessel CDC adjudant is te lezen in een tweet op 9 juni 2016.

De CDC adjudant en ook de DMO adjudant krijgen ook een nestel waarbij zij beter herkenbaar zijn als onderdeelsadjudant. Het is een lange weg geweest om dit voor elkaar te krijgen.

Op intranet lezen we het volgende hierover:

Nestel voor onderdeelsadjudanten CDC en DMO

10 juni 2016 | 08:28

Adjudant Hessel Faber van het Commando DienstenCentra en ranggenoot Don Willemsen van de Defensie Materieel Organisatie dragen voortaan een nestel op de schouder van hun uniform. Met dit functiekoord zijn ze nu ook te herkennen als Defensieonderdeelsadjudant.

De speciale nestel was tot nu toe alleen bestemd voor krijgsmacht(deel)adjudanten. Net als deze functionarissen vertegenwoordigen Faber en Willemsen alle manschappen en onderofficieren van hun organisatie bij de leiding en geven ze gevraagd en ongevraagd advies.

Beide heren zijn blij dat de Defensieonderdeelsadjudant nu als zodanig herkenbaar is, óók voor de collega’s die hen opvolgen.

Commandant CDC Leonard Kok en Directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard reikten de koorden deze week uit.

Op 14 juni 2016 zet het CDC het volgende op Facebook:

Legpenning CDC voor adjudant Hessel Faber! Een verraste Defensieonderdeelsadjudant CDC Hessel Faber kreeg vandaag de legpenning CDC voor zijn zeer goede verdiensten voor onderofficieren en daar aan gelijkgestelde burgers binnen het CDC. Commandant Leonard Kok overhandigde het eremetaal als een van zijn laatste daden als baas van het CommandoDienstenCentra. Van harte gefeliciteerd!

Faber is werkzaam als Defensie Onderdeels Adjudant (DOA) CDC. Kok omschreef hem als ‘zeer toegewijd en ijverig’ en dat Faber aandacht en belangstelling heeft voor iedereen die op zijn pad komt. Faber is niet alleen adviseur van de commandant, maar ook een toegankelijke vraagbaak voor collega’s.

Faber zette zich als DOA in voor het loopbaanbeleid van burgers. Ook spande hij zich in om – na aanvankelijke weerstand – deel te nemen aan de open dagen van de marine vorig jaar. Hij heeft volgens Kok doorzettingsvermogen, visie en resultaatgericht. “Na de primeur om mee te doen in gezamenlijkheid met DMO, is het nu ingesleten in de organisatie om dit standaard te doen. Daarmee toont AOO Faber zowel goed te kunnen samenwerken als ook aan anderen de ruimte te geven hun vak uit te oefenen. Zo belichaamt hij de kernwaarden van het CDC”, aldus Kok. De legpenning CDC wordt bij hoge uitzondering gegeven aan CDC’ers die zich meer dan normaal inzetten voor het Commando DienstenCentra.

Als CDC-adjudant maakte Hessel de naamsverandering door naar Defensie Ondersteunings Commando (DOSCO) in september 2017.

In zijn functie als DOSCO-adjudant heeft Faber gewerkt aan het volgende punten:

  • Een kwaliteitsimpuls geven in het onderofficiersdomein. Meer onderofficiersfuncties creëren op belangrijke en/of kwetsbare posities.
  • Het ontwikkelen van een basisleergang startend burgerleidinggevenden Defensie.

Gestart is met 3 pilots op HBO/WO-niveau Defensie breed, maar intussen ook voor het MBO-niveau. DOSCO bestaat voor zo’n 70% uit burgerpersoneel.

  • Het DOSCO beter positioneren in samenspraak met andere defensieonderdelen .

Hij gaf aan: “Belangrijk is de verbinding te zoeken met personeel en oplossingsgericht te werken. Naast een luisterend oor bieden is het ook van belang zorg te dragen voor de nodige begeleiding van collega onderofficieren of gelijkgestelde burgers. Ik had het voorrecht om in mijn laatste drie functies bij eenheden te dienen die verspreid zaten door het hele land. Dit dwingt je tot het aanbrengen van goede structuur en regelmaat en geeft je vervolgens ook de gelegenheid meerdere locaties of eenheden op een dag aan te bezoeken.”

In december 2018 zal Faber met functioneel leeftijdsontslag gaan en zijn functie overdragen. Hij geeft zijn opvolger de volgende punten mee:

  • Blijf jezelf
  • Blijf leren en sta open voor vernieuwing
  • Respecteer je collega’s en luister goed
  • Pak je momenten met de commandant en stel je kwetsbaar op!

Op dinsdag 18 december 2018 draagt Hessel het stokje over aan Joop van Beek. Tijdens een bijeenkomst op het Marine Etablissement Amsterdam wordt hij toegesproken door de commandant DOSCO generaal van Duren. Tevens ontvangt het ereteken van verdienste in zilver.

In zijn toespraak van de commandant DOSCO generaal van Duren gaf deze het volgende aan:

“Hessel! Toen je op 26 augustus 2014 het onderdeelsadjudantschap overnam van Martin van Daalen, vroeg hij jou: “Hessel, wat denk jij anders te doen dan ik?” Jij antwoordde toen: “Ik blijf mezelf. De beste manier om wat te bereiken.” Vervolgens vroeg jij aan hem: “Martin, wat geef je mij mee om als CDC-adjudant goed te kunnen functioneren?” Ik weet niet wat Martin jou heeft ingefluisterd destijds. Maar op 14 juni 2016, kreeg je uit handen van mijn voorganger Leonard Kok, de CDC-legpenning uitgereikt, voor je zeer goede verdiensten voor onderofficieren en daaraan gelijkgestelde burgers binnen het CDC. Hij omschreef jou als ‘zeer toegewijd en ijverig’, en hij gaf aan dat jij aandacht en belangstelling hebt, voor iedereen die op je pad komt. En ik kan dat inmiddels volmondig beamen.

Ik ben ervan overtuigd dat vooral door jouw verdienste de positie van de onderofficier en van de stafadjudant binnen DOSCO en binnen het regiment Bevoorrading & Transport de laatste jaren sterker is geworden. En dat is goed. Onderofficieren vormen immers de ‘backbone’ van de krijgsmacht. Zij zijn degenen die de orders van commandanten operationaliseren, zodat de korporaals en manschappen deze kunnen uitvoeren. Zij sturen heel direct ons personeel aan en hebben dagelijks contact met de werkvloer, zowel in opleiding, gereedstelling, training en inzet. Stafadjudanten zijn een toegankelijke vraagbaak voor onderofficieren, korporaals en manschappen op een breed spectrum van onderwerpen. Zelf zei je daarover in een interview: “Belangrijk is de verbinding te zoeken met personeel en oplossingsgericht te werken. Naast een luisterend oor bieden is het ook van belang zorg te dragen voor de nodige begeleiding van collega onderofficieren of gelijkgestelde burgers.” Stafadjudanten fungeren ook als de ‘stem van de werkvloer’. De stafadjudant vertelt de commandant wat daar leeft.

Hessel! Jij hebt je met hart en ziel ingezet voor het loopbaanbeleid van burgercollega’s, die 65% van de DOSCO-populatie uitmaken. Net als vele anderen, constateerde jij dat veel burgercollega’s slechts van functie wisselen na een reorganisatie. “Als het om loopbaanbegeleiding van burgers gaat, heeft Defensie nog veel stappen te maken“, zo zeg je terecht in een interview op de website van de ‘stem van de onderofficier’. Het mooie aan jou is, dat je het dan niet alleen bij die constatering laat, maar daadwerkelijk actie hebt genomen. Jij was de drijvende kracht achter het opzetten van de basisleergang voor startend leidinggevende burgers bij Defensie. Ik heb je daarvoor de ruimte en het mandaat gegeven en je bent vervolgens voortvarend aan de slag gegaan om die leergang uit het niets op te bouwen. Ik heb daar geen moment spijt van gehad, en Defensie ook niet. Want dit jaar heeft de plaatsvervangend Secretaris-Generaal de eerste cursus geopend. De cursus wordt nu meerdere malen per jaar gegeven op MBO-, HBO- en WO-niveau, en is geborgd in de cursuskalender van het Expertisecentrum Leidinggeven Defensie (het ECLD). Ik zeg chapeau! Dat is jouw verdienste Hessel! En bijzondere verdiensten vragen om een bijzondere waardering.

 

Veteranendag 2017