De 6e DMO adjudant heeft een lange loopbaan binnen de KMar achter de rug als hij de nestel omgehangen krijgt. Hij startte in 1981 als Marechaussee der 2e klasse bij de Brigade KMar Soestdijk. In 2015 was hij al opgeklommen tot Districtsadjudant binnen het District KMar Noord-Oost.

In 2016 kwam Hendriks bij DMO binnen als Stafadjudant JIVC. Uiteindelijk werd hij de opvolger van Gerard Veenhuis als DMO adjudant op 19 september 2018.

In zijn toespraak gaf Admiraal de Waard het volgende aan:

“Dan richt ik mij nu tot mijn nieuwe formeel aangestelde Onderdeelsadjudant DMO: Henry Hendriks. Henry, ik ben uitermate gelukkig met jouw aanstelling. Mag ik iets vertellen over de dag die we net achter de rug hebben met onze DMO-raad Ik stelde u voor aan onze begeleider als de “nieuwe Gerard”; u zei terecht dat ben ik niet.       U bent niet de nieuwe Gerard: u bent de nieuwe Onderdeelsadjudant van de DMO Henry Hendriks en u gaat het op uw manier doen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Naast een jarenlange ervaring brengt u ook uw ervaring vanuit uw recente plaatsing als stafadjudant bij ons IT-bedrijf JIVC in. U kent dus de DMO al. U heeft ook gevraagd om vertrouwen van de DMO-raad om rond te mogen lopen en uw rol te mogen vervullen. Als eindverantwoordelijke voor de DMO-raad zeg ik u dat toe; u krijgt van ons dat vertrouwen en in het bijzonder van mij om namens mij als Directeur DMO op te treden”

Na de toespraak van Admiraal de Waard spreekt ook Hendriks de genodigden toe en wel als volgt:

“De onderofficier naast de commandant. De commandant naast de onderofficier…..

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we er van overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie. De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. De Koninklijke Landmacht draagt op de grond bij aan vrijheid, veiligheid en welvaart in Nederland en daarbuiten. De Koninklijke Luchtmacht is een modern en technologisch krijgsmachtdeel dat wereldwijd bijdraagt aan vrijheid, veiligheid en welvaart. De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Het Defensie Ondersteuningscommando verricht ondersteunende taken voor de krijgsmacht.

Wij zijn DMO Het is onze missie om onze collega’s in binnen- en buitenland het best mogelijke te bieden. Het beste materieel, de beste voorraden en de beste IT. Zodat iedere collega zijn of haar werk zo krachtig en effectief mogelijk kan doen.

Wij zijn DMO. Wij maken verbinding tussen willen en kunnen.

U hoeft niet bang te zijn, ik zal niet de hele corporate story voorlezen. Maar waar het om gaat wil ik graag met u delen:

Wij zijn DMO. Een mix van militairen en burgers. Een combinatie van ervaren krachten en jonge mensen.

Het zijn de MENSEN…..dus die het doen!

Daarom ben ik er trots op dat ik deel uit mag maken van deze bijzondere organisatie en als onderofficier naast de commandant mag bijdragen aan een DMO die de Krijgsmacht voorziet van het beste materieel en de beste IT.

Hoe doe jij dat dan vraagt u zich misschien af. Door vaak op de verschillende werkplekken in de DMO aanwezig te zijn en te luisteren naar onze mensen. Om daarna mijn beelden, verhalen, gevoelens, ervaringen en adviezen te delen met de Directeur en de leden van de DMO-raad. Dan hoop ik dat diezelfde mensen over mij zeggen:

Ik zie in hem veel minder een roepende in de Defensiewoestijn dan het gros van ons vanwege het feit dat de weg van zijn stem korter is en daardoor luider zal klinken!

Ik ben Henry Hendriks, als het erop aan komt maak ik verbinding tussen willen en kunnen!”

In het blad Materieel gezien van de DMO lezen we in november 2018 het onderstaande interview onder de titel Arendsogen van de Defensie Materieel Organisatie:

Nieuwe DMO- en JIVC-adjudant

Met de benoeming van adjudant van de mariniers Johan Nagel tot JIVC-adjudant en Henry Hendriks tot onderdeelsadjudant, heeft de Defensie Materieel Organisatie er 1 nieuw gezicht bij. Niet 2, want Henry is de voorganger van Johan bij het Joint IV Commando. Samen trekken ze op als ‘oren en ogen’ van respectievelijk vice-admiraal Arie Jan de Waard en JIVC-directeur Ron Kolkman.

Adjudant (Koninklijke Marechaussee) Hendriks is nog bezig met de ‘hand-over-take-over’, de overdracht van zijn vorige taken aan Nagel.

Staat hij nu min of meer boven zijn opvolger?

“Ja hoor, we spreken elkaar ook nog steeds aan met ‘u’”, grapt de DMO-adjudant. “Nee, zo gaan we natuurlijk helemaal niet met elkaar om, al is er formeel wel een lijn natuurlijk.”

“Qua kennis staat Henry zeker boven me”, erkent de marinier. “Hij zorgt ervoor dat ik een goede introductie krijg bij het JIVC. Het is belangrijk om zoveel mogelijk van het bedrijf te weten; hoe de hazen lopen.”

Wat maakt een goede onderdeels- of stafadjudant? 

“Levenservaring”, is het eerste dat bij Henry bovenkomt. “Luisteren natuurlijk ook, maar dat is niet voldoende. Je moet er iets mee doen. De medewerkers van de DMO verwachten van ons dat er wordt gehandeld als er iets speelt in de organisatie. Dat kan natuurlijk niet altijd. Het is dan onze taak om er in ieder geval voor te zorgen dat deze mensen zich gehoord voelen.”

Henry Hendriks: “De medewerkers van de DMO verwachten van ons dat er wordt gehandeld als er iets speelt in de organisatie.”

Het signaleren van knelpunten op gebied van motivatie, discipline, moreel en vakbekwaamheid is een primaire taak, vindt Johan. “Eerlijk, oprecht en rechtvaardig. ‘Leading by example’, dat zijn belangrijke eigenschappen. En vertrouwen is, denk ik, onze belangrijkste pijler.”

Genoeg handvatten

Beide militairen hebben een lange staat van dienst. Henry Hendriks (56) is sinds zijn 17e jaar ‘bij de baas’. Hij heeft een verleden als instructeur bij zowel landmacht als marechaussee en er staan 2 uitzendingen op zijn naam. Johan Nagel (48) ging als jonge marinier direct naar Cambodja en diende daarna in vele missies. “In de diverse opleidingen bij het Korps heb ik genoeg handvatten meegekregen voor mijn huidige functie.”

De nieuwe JIVC-adjudant staat te trappelen om zijn kennisnetwerk uit te bouwen. Hij mag dan nieuw zijn binnen de Defensie Materieel Organisatie, onbekend is hij zeker niet. “In mijn vorige functie in Den Helder en als verbindelaar bij het Korps heb ik veel met het JIVC gewerkt. Ik kom dus niet helemaal blanco binnen.” Hij heeft in ieder geval een goede gids in Henry, die hem langs de meeste locaties van het JIVC loodst. Dat is bepaald geen kleinigheid. “Het JIVC heeft zo’n 40 verschillende locaties”, telt Henry. “Alleen daarom is het al zo belangrijk dat ik als onderdeels-adjudant steun heb van een stafadjudant bij het JIVC. Dit werk kun je niet als eenling.”

Adjudant Johan Nagel: “In de diverse opleidingen bij het Korps heb ik genoeg handvatten meegekregen voor mijn huidige functie.”

Netvlies

Zeker niet nu het JIVC een flinke groeispurt doormaakt. “Er werken inmiddels 2.800 burgers en 400 militairen bij dé IT-specialist van Defensie”, weet Johan, “en dat worden er meer. Door mijn achtergrond als onderofficier verbindingen bij het Korps weet ik wel wat van de organisatie, maar ik merk dat ik nog veel moet leren. Ik heb de complete JIVC-organisatie nog niet op het netvlies. Die kennis heeft Henry gelukkig wel; hij heeft voor mij het pad geëffend. Dat is voor mij een groot voordeel.”

Beiden merken dat in sommige delen van de DMO de functie van stafadjudant nog wat bekender mag worden. “Als militairen zijn we daar wel aan gewend”, zegt Henry. “We werken bij de DMO met relatief veel nieuwe burgermedewerkers. Aan hen moet ik soms uitleggen wat we komen doen.”

Het zijn gelukkig uitzonderingen, want beiden proeven vertrouwen op zowel ‘de werkvloer’ als bij de directeuren. “De meeste medewerkers weten ons wel te vinden als er iets speelt. We zijn de oren en ogen van de directeur in de organisatie, wat weer niet betekent dat we bij hem aan het lijntje lopen”, meldt Johan.

Levert dat niet soms een vreemde spagaat op voor de adjudanten?

“Ja, dat kan voorkomen”, bekent Henry. “Je staat immers tussen de leiding en de werkvloer. Als de directeur een bepaalde richting op wil, is het aan ons om te signaleren hoe dat valt bij de medewerkers. Aan de andere kant moeten we er ook zijn om die plannen van de leiding waar nodig te verhelderen bij die collega’s. Het is dan de kunst met z’n allen op 1 lijn te komen. Wij hebben een directe lijn met de directeuren en kunnen mogelijke bezwaren bij ze neerleggen. Al proberen we het eerst zelf onder de oppervlakte op te lossen.”

Wat dat betreft valt Johan met zijn neus in de boter. De tijdsregistratie van het personeel bij het JIVC heeft nogal wat voeten in de aarde. “Daar heeft Ron Kolkman een goede uitleg voor, ik kan me daar wel in vinden”, zegt de JIVC-adjudant. “We krijgen er als organisatie veel geld bij, dan moet je aan de directeur Plannen kunnen uitleggen wat daarmee gebeurt. Dus ook wat een bepaald project kost aan manuren.”

Geen luxe

Voorlopig is er genoeg werk aan de winkel in een veranderende defensieorganisatie in het algemeen en het JIVC in het bijzonder. “Met de uitbreiding van taken en personeel komt er voor ons ook méér werk om de hoek kijken”, realiseert Henry zich. Een JIVC-adjudant is dan ook bepaald geen luxe. “Ik kan me nu gaan concentreren op wat er in het onderdeelsadjudanten overleg aan de orde komt. Dat deel ik dan met Johan, waarna hij mij weer influistert wat er bij hem speelt.”

Is het niet raar dat alleen het JIVC een stafadjudant heeft?

Henry: “Er wordt bij de DMO nagedacht over een stafadjudant bij de directie Wapensystemen & Bedrijven. Ik zou dat toejuichen, ik denk dat een stafadjudant ook daar een goede verbinding kan zijn tussen medewerkers en directie. Maar voor iedereen die bij de DMO werkt, staat onze deur open. Hoewel: je zult ons zo min mogelijk achter een bureau vinden. Als het goed is zijn we vooral actief aanwezig binnen de DMO. Maar lukt het niet om ons persoonlijk aan te klampen: pak de telefoon en bel ons of stuur een e-mail.”

De adjudanten Henry Hendriks (links) en Johan Nagel vormen de arendsogen van de Defensie Materieel Organisatie.

Interview met Henry Hendriks op 16 April 2019.

Op de Kromhout kazerne te Utrecht waar onder andere de staf van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) gevestigd is, sprak ik de DMO-adjudant Henry Hendriks. Henry vertelde hoe hij DMO-adjudant is geworden:

“De functie van DMO-adjudant is een wisselfunctie. Dat betekent dat de functie wisselt tussen de Krijgsmachtdelen. In beginsel is de volgorde CZSK – CLAS – CLSK – KMAR. Na Gerard Veenhuis (CLSK) was de KMar dus aan de beurt om deze functie te vullen. Ik was werkzaam bij het JIVC (Joint IV Commando (JIVC), het IT-bedrijf van Defensie, als stafadjudant. In die functie had ik ook veel contact met de toenmalige DMO-adjudant Gerard Veenhuis. Toen binnen de KMar stafadjudanten gevraagd werd wie er belangstelling had voor de functie van DMO-adjudant heb ik mijn belangstelling kenbaar gemaakt. Ik zat in het functiegebied en had de vakkennis en de competenties om op dit niveau een functie te vervullen. Dit heeft geleid tot mijn benoeming op deze functie”.

Functioneren op het niveau van DMO-adjudant binnen een organisatie van rond de 5000 medewerkers en waarbij het merendeel burger is heeft vraagt een eigen aanpak. Hoe pakt Henry dit aan?

“Ik wil een goede schakel zijn tussen de medewerkers en de directie. Dat vraagt om goede communicatieve eigenschappen. Waarbij vooral luisteren erg belangrijk is. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om het juiste advies te formuleren en te bespreken met de directeur. Aan de medewerkers leg ik indien nodig het beleid van de directeur uit. Ik heb op regelmatige basis overleg met de directeur. In verband met zijn overvolle agenda moet ik die momenten wel goed plannen. Maar voor dringende zaken kan ik elk moment van de dag bij hem binnenlopen.”.

Op de vraag wat de meerwaarde is van een DMO-adjudant geeft uit bescheidenheid wat schoorvoetend antwoord.

“Het is lastig want veel van mijn functie is niet meetbaar. Ik ben wel de sparringpartner van de directeur en ik kan en mag, gefundeerd, tegenspraak bieden. Daarnaast kan ik binnen het DAO (Defensieonderdeel Adjudanten Overleg) onderwerpen die spelen binnen de DMO toelichten. Ik bezoek de medewerkers van de DMO op de diverse locaties en organiseer de werkbezoeken van de directeur intern de DMO. Ook zit ik aan tafel bij de DMO-raadsvergadering waar ik mijn inbreng heb”.

Als we samen praten over wat Henry heeft overgenomen van zijn voorganger geeft hij aan dat hij hetzelfde doet maar wel op een eigen manier. Henry is wel de man van de menselijke maat voor wie de mensen bij DMO belangrijk zijn. Ook geeft hij aan dat hij probeert zicht te houden op wat een besluit van de directeur betekent voor de medewerker van de DMO en zijn sociale omgeving.

De functie van DMO-adjudant is voor Henry, in principe, zijn laatste functie. In september 2021 hoopt hij met FLO te gaan.

Functieoverdracht

Op dinsdag 21 december 2021, midden in een strenge lockdown, is het er toch van gekomen. Na uitgesteld te zijn in de hoop op betere tijden, was er de functieoverdracht van de DMO-adjudant Hendriks naar adjudant de Bont.

Tijdens deze functieoverdracht greep D-DMO Vice-Admiraal de Waard terug op de toespraak van Hendriks bij zijn aantreden:

Daar zei je, nadat ik je had voorgesteld als de nieuwe Gerard (de voorganger van Henry), ‘’ik ben niet de nieuwe Gerard’’. En dat was je inderdaad niet. Jij bent Henry. Een man die de DMO-ers hebben leren kennen als iemand, die de juiste snaar weet te raken, empathisch is, maar ook scherp en kritisch kan zijn

Tevens ging Vice- Admiraal de Waard in op de functie van onderdeelsadjudant zoals Hendriks die vervulde:

“Als onderdeelsadjudant ben jij in de afgelopen jaren mijn vooruitgeschoven post geweest. Bij de functie-overdracht van Gerard Veenhuis aan jou heb ik het gememoreerd. Als jij door de DMO loopt, dan lopen eigenlijk de drie sterren op deze mouw door de organisatie. Jij bent mijn vooruitgeschoven post, de oren en ogen van de commandant. En dat klinkt mooi, het zijn van de vooruitgeschoven post van mij, als Directeur DMO, en dat is het natuurlijk ook. Maar het legt ook een zware verantwoordelijkheid op jouw schouders. Je wordt geconfronteerd met zaken in de bedrijfsvoering, met uitdagingen in de wijze waarop deze bedrijfsvoering wordt ingevuld en soms ook met uitdagingen in de persoonlijke verhoudingen. Daar moet je mee om kunnen gaan; en dat kunt je als geen ander. Zoals gezegd, daar ging je mee aan de slag; je was werkelijk de smeerolie in de organisatie. Je bezocht met grote regelmaat de verschillende locaties. Je had oog en oor voor wat speelde in bedrijfsvoering en vooral tussen onze mensen. Als jij, los van onze maandelijkse gesprekken, aan de bel trok dan wist ik nu even Alle Hens aan dek want anders had Henry dit niet opgebracht.

Nu kan ik over de ingewikkelde zaken die wij beiden hebben besproken en ook afgehandeld, niet veel hier zeggen; maar wij weten waar die over gingen en hoe we die tot een goed einde hebben gebracht. Ik merk daar wel jouw humor en humeur bij op; er is veel voor nodig om dat te verstoren”.

Tijdens de functieoverdracht kreeg Hendriks tot zijn verrassing het Ereteken voor Verdienste uitgereikt voor zijn bijzondere verdienste voor DMO.

Na deze uitreiking was er de wissel van de nestel van Krijgsmachtdeeladjudant.

Op intranet van DMO verscheen op 21 december 2021 het onderstaande:

Terugblik Henry Henriks

Henry blikt teug op zijn tijd bij de DMO. ‘’Het is mooi dat er in deze bijzondere tijd aandacht is voor de overdracht van een toch wel bijzondere functie. Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn tijd binnen de Defensie Materieel Organisatie en ik ben er trots op dat ik mijn loopbaan mag afsluiten als stafadjudant van dit mooie defensieonderdeel. Ik had, toen ik op 7 januari 1980 startte bij de Koninklijke Marechaussee natuurlijk geen idee dat ik hier terecht zou komen. Dat kon ook moeilijk, de DMO bestond nog niet. Nu na bijna 42 jaren Defensie en een rugzak vol met ervaring is het tijd voor een leven als burger. Gelukkig heb ik bij de DMO met fantastische burgercollega’s samengewerkt en al een beetje af kunnen kijken’’, zo laat Hendriks weten. Hij bedankte hierbij ook ook uitvoerig alle DMO’ers voor de samenwerking en het vertrouwen en wenst Marcel veel succes met zijn nieuwe functie. Ook voegt hij daaraan toe ‘’Jullie zijn DMO, jullie maken de verbinding tussen willen en kunnen. Think big, act small’’.

Directeur DMO over Henry

Admiraal De Waard liet Henry in zijn afscheidsspeech weten dat hij hem ziet als ‘’een man die wij allemaal hebben leren kennen als iemand die de juiste snaar weet te raken, empathisch is en scherp opkomt voor de DMO en haar DMO’ers’’. Daarnaast kenmerkt Henry zich volgens de directeur door een man die altijd voor het wij-gevoel gaat en denkt vanuit het belang van anderen.  Henry werd gezien als de smeerolie van de DMO. Als klap op de vuurpijl kreeg Henry van de Directeur DMO ook nog het Ereteken voor Verdienste in brons uitgereikt voor zijn uitstekende wijze waarop hij zich gedurende twee jaren onafgebroken heeft ingespannen voor de Defensie Materieelorganisatie, in het bijzonder voor de onderofficieren en gelijkgeschakelde burgers van de DMO, alsook zijn commitment en betrokkenheid, het verlengstuk van de D-DMO te zijn.

Materieelgezien 01, donderdag 03 februari 2022

https://magazines.defensie.nl/materieelgezien/2022/01/gezicht-van-voormalig-dmo-stafadjudant-henry-hendriks