Het aantreden van Wapenadjudant van Holst is op het moment dat er een omslag is binnen het werk van de KMar.

“We gaan van gebiedsgebonden naar informatie gestuurd optreden. Ik vind dit een heel logische stap en sta er volledig achter. Je moet daar zijn waar het werk is. Mijn vader had een supermarkt en dan stond de kassière soms ook bij de slager te helpen als het druk was. Ik ga de nadruk leggen op flexibiliteit. Wel moeten we als organisatie goede support geven en faciliteren. De randvoorwaarden voor onze mensen moeten goed zijn”.

De uitdagingen voor van Holst geeft hij als volgt aan:

“Ik wil werken aan kwaliteit en vakmanschap bij de onderofficieren. Ook het implementeren van doorlopende leerlijnen binnen het onderofficierskorps d.w.z. bij elke nieuwe rang komt men weer terug bij het OTC en worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor de nieuwe rang/functie. Graag wil ik ook investeren in de begeleiding van jonge officieren. Verder zie ik het als mijn taak om de nieuwe aanpak van de KMar uit te leggen aan de onderofficieren”.

In het KMar Magazine van 30 april 2015 staat een interview met de vertrekkende en de aankomende Wapenadjudant, hierin geeft van Holst aan wat zijn doelen zijn.

Bert: “Ook ik zal er alles aan doen om het welzijn van de onderofficieren te waarborgen. Het is de taak van de wapenadjudant om eerlijk te zijn over wat er speelt. Zeggen waar het op staat. Niks politiek correct. Als ogen en oren van commandant Koninklijke Marechaussee is dit een vereiste. Gewoon dingen benoemen zoals ze zijn en respect voor het beroep en de medewerker centraal stellen.”

Over de toekomst geeft van Holst het volgende aan:

Bert: “Ik besef heel goed dat dit niet zomaar een job is. Thuis heb ik de keuze voor deze functie uitgebreid besproken. Mijn vrouw heeft me enorm aangemoedigd om dit op te pakken. Ze wist namelijk hoe graag ik dit wilde. Ik moet bepaalde dingen opofferen, maar krijg daarvoor in de plaats veel nieuwe en mooie ervaringen terug.”

Een van de initiatieven van de Wapenadjudant was te vinden op het intranet van 21 september 2016

35 collega’s in gesprek met Marechausseeraad

Waar meer ondersteunen en waar meer sturen? Dat was de centrale vraag tijdens de informele Marechausseeraad van vorige week. 35 collega’s uit het hele land, van wachtmeester tot luitenant-kolonel, konden in Beukbergen in gesprek met de leiding van de marechaussee over de stand van zaken rond ‘de 8 van IGO’.

Tijdens de informele Marechausseeraad, die was georganiseerd door wapenadjudant Bert van Holst, werd tijdens zes thema’s besproken wat er goed gaat en wat er beter kan. De thema’s waren: van INTELL naar opdracht, hoe werkt het team, gereedstelling en inzet, IT-ondersteuning, de driehoek Staf-LTC-OTCKMar en leiderschap.

Het werd een waardevolle dag die de Marra meer input heeft gegeven om vast te stellen waar meer te ondersteunen en waar meer te sturen. Binnenkort worden de collega’s die erbij waren ook nog betrokken bij de besluiten die naar aanleiding van deze bijeenkomst genomen gaan worden.

Op 15 maart 2017 was het een feestelijke dag. Wapenadjudant van Holst zette het onderstaande op zijn facebookpagina:

Vandaag de MARRA in den Haag. Twee studenten van de KMA hebben vandaag een dag meegelopen in een werkdag van de WA KMar. Tijdens deze MARRA lag de nieuwe beleidsvisie op de rol en positie van de KMar onderofficier ter besluitvorming op tafel. Het was vandaag al een feestje vanwege het feit dat wij samen de democratie vieren en ik juist op deze dag precies 35 jaar bij defensie werkzaam ben. Het feestgevoel werd vandaag versterkt vanwege het feit dat de beleidsvisie onderofficieren door de MARRA unaniem is aangenomen en ik het document mocht overdragen aan CKMar. Dit gaat voor alle onderofficieren een positief effect hebben waar het gaat om de loopbaan, vakmanschap, opleidingen, positie etc. Volgende week is er een informatie dag voor alle stafadjudanten die dit gaan uitdragen aan onze KMar onderofficieren en managementteams. Vanmiddag een vergadering van de traditie commissie KMar, waar wij gesproken hebben over het tenue voorschrift, uiterlijke lichamelijke versieringen tijdens de dienst, onderdeelsemblemen en het gulden boek KMar wat onlangs vernieuwd is. Mooie feedback ontvangen van de twee studenten en nu naar huis om te gaan stemmen en een klein feestje te vieren. Collega’s van P&O staf KMar bedankt voor jullie inzet voor onze onderofficieren

Op 12 december 2017 gaf Bert aan dat hij na 2,5 jaar op functie aan de volgende zaken gewerkt heeft en nog mee bezig is:

  1. Zichtbaarheid van de stafadjudanten.
  2. Detectie en selectie van de onderofficieren.
  3. De beleidsvisie onderofficieren KMar werd op 13 maart 2017 geintroduceerd.
  4. Hij is zelf zichtbaar aanwezig op de werkvloer d.m.v. werkbezoeken.
  5. Aandacht besteden aan de veelkleurigheid van de organisatie.

 

In het KMarmagazine van 26 april 2018 staat het volgende van de wapenadjudant:

Een vast contract of de dienst uit na afloop van het tijdelijke FPS2-contract? Het is een beslissend moment in de carrière van wachtmeesters die de gemoederen altijd flink bezighoudt. Jaarlijks maakte slechts een klein deel van de gegadigden aanspraak op een vaste aanstelling, oftewel FPS3 (Flexibel Personeel Systeem). Dit gebeurde middels een intensief selectieproces. Maar dat gaat volledig veranderen: alle FPS2-collega’s krijgen voortaan bij voldoende functioneren een dienstverband voor het leven aangeboden. Dat heeft de Marechausseeraad begin april besloten. 3 collega’s geven hun mening over deze maatregel waaronder de wapenadjudant.
Het besluit houdt in:

  • Wachtmeesters die worden bevorderd tot wachtmeester-1 krijgen, bij voldoende functioneren, de FPS3-aanstelling toegezegd. Dit gebeurt op het moment van bevorderen.
  • Marechaussees die de Leergang Algemeen Opsporingsambtenaar (LAO) met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen bij het einde van de opleiding de toezegging van een FPS3-aanstelling.
  • Voor alle wachtmeesters met een FPS2-aanstelling volgt de komende maanden een inhaalslag. Personeel en Organisatie inventariseert om wie het gaat. Zodra de namen bekend zijn, gaan de lijsten naar de eenheden.

“Ik vind het een super goed besluit. In principe stroomt iedereen vanaf nu door naar een vaste aanstelling, tenzij… Voorheen was het aan de medewerker om aan te tonen dat hij of zij goed functioneerde. Nu is het aan de lijncommandant om iemand goed te coachen en te begeleiden naar het gewenste niveau. Maar natuurlijk blijft goed functioneren een zaak van de medewerkers!
In de oude werkwijze moesten collega’s zich goed kunnen verkopen bij de presentatie aan de commissie. Degenen die makkelijk praten, hadden een streepje voor. Maar als je goed presenteert, wil dat dan ook zeggen dat je beter bent in je werk? Werknemers waren uren bezig met het dossier – vooral bij het naderen van de deadline – en het werk bleef daardoor deels liggen. En met een beetje pech waren er meerdere pogingen nodig. Reken maar eens uit hoeveel capaciteit en spanning dat kost.
Privé leidt dit besluit tot veel rust en zekerheid bij de werknemers. Als een wachtmeester een huis wil kopen, komt hij of zij nu bij de bank met een vast contract. Door die rust kunnen onze mensen zich weer bezighouden met boeven vangen. Bovendien kon zo’n commissie bestaan uit kolonels, oversten en majoors. Dat maakt veel indruk op een wachtmeester. Gelukkig zijn we daar nu van af. Ook moest zo’n dossier bestaan uit een compleet beeld van de capaciteiten en opgebouwde werkervaring, die op een specifieke manier moest worden aangeboden. Maar had een wachtmeester voor dat werk gekozen? 2 jaar geleden heb ik een klankbordgroep voor CKMar opgericht met collega’s uit de operaties van alle niveaus. Daar kwam dit onderwerp regelmatig ter sprake. Wij zijn super trots dat het nu mede door deze inbreng daadwerkelijk is veranderd.”

Interview in Marechaussee Contact mei 2018

MarechausseeContact 2018-5 Wapenadj

Kort interview op 22 oktober 2019 in Venlo.

Wij spraken Bert bij een werkbezoek aan Brigade Brabant Noord – Limburg Noord.

Waar is de Wapenadjudant mee bezig?

” Op dit moment ben ik druk met de detectie en selectie van Onderofficieren, er moeten meer vrouwen komen in stafadjudantsfuncties en ook meer diversiteit binnen de stafadjudanten.

Ik ben ook druk bezig met de positionering van de klankbordgroep C-Kmar. Er is een groep van 72 mensen uit alle geledingen van de organisatie waarmee ik contact heb. Ik wil 4 keer per jaar een sessie met de C-Kmar waarbij een selectie van 25 personen uit deze 72 met de C-Kmar in gesprek gaan.

Ook investeer ik in de relatie met de stafadjudanten. Er zijn nu 36 stafadjudanten. Ik wil ook de borging op niveau 1 , 2 en 3.

Ook het actief zijn op de werkvloer zorgt dat ik elke dag druk ben.

We spreken ook nog even over volgend jaar, op 6 november 2020 zal Bert zijn functie gaan overdragen. Hij hoopt dat dan zijn ambities gerealiseerd zijn. Verde zal afscheid nemen lastig zijn voorspelt Bert!

Diverse foto’s

« 1 van 8 »

 

Foto’s bij functieoverdracht

Apeldoorn – 01-05-2015
De ceremonie van de functieoverdracht van de oude wapenadjudant Ed Schuur naar de nieuwe Bert van Holst.
Op de foto: de speech van CKmar Leijtens

       

 

15 mei 2017                                                         11 mei 2017 bezoek C-DIVI.

Veteranendag 2017

Vierdaagse 19 juli 2017

 

In Erbil Irak 5 september 2017