De hoofdtaak van de Defensie Cyber Commando is het plannen, voorbereiden en uitvoeren van militaire cyberoperaties in opdracht van de Commandant der Strijdkrachten. Om de beoogde effecten te bereiken, ontwikkelt het DCC digitale wapens op maat. Ook ondersteunt het DCC bij andere militaire operaties. Daarnaast draagt het DCC bij aan de ontwikkeling en toetsing van het cyberbeleid en -plannen van de krijgsmacht.

 

Het DCC beschikt ook over het Cyber Warfare & Training Centre. Het CWTC is de cyber-kennisautoriteit en draagt bij aan militaire cyberoperaties door innovatie, kennisontwikkeling en kennisproductie. Het biedt tevens cyber-gerelateerde opleidingen en trainingen voor de gehele krijgsmacht.

Het DCC heeft ook cyberreservisten, die vanuit hun civiele achtergrond waardevolle kennis en ervaring hebben op cybergebied. Het DCC werft cyberreservisten en organiseert hun inzet. Die inzet kan op alle plekken binnen de krijgsmacht waar behoefte is aan die specifieke deskundigheid.

Voor militaire en andere (inter)nationale partners is het DCC een gerespecteerd trainings- en kennispartner.

Ook binnen het Defensie Cyber Commando is een stafadjudant geplaatst als ogen en oren van de Commandant. Bij het profiel van deze functie horen laagdrempeligheid, flexibiliteit, mensgerichtheid en het goed kunnen schakelen tussen de diverse communicatiestijlen.

De eerste DCC stafadjudant  was de Adjudant R.C. Heeringa, hij kwam op 1 april 2020 op deze functie. Adjudant Heeringa heeft als marineman hiervoor meerdere operationele varende plaatsingen gehad, verder heeft hij diverse functies gehad als instructeur.

1 april 2020 – 6 maart 2023   R.C. Heeringa

De tweede DCC stafadjudant is Adjudant J.W. Timmermans, in zijn vorige functie was hij commando adjudant van het Joint ISTAR commando en tevens de Korpsadjudant van het Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia.. 

6 maart 2023 – heden J. W. Timmermans