Don Willemsen was stafadjudant van de Defensie Materieel Organisatie. De stafadjudant maakt deel uit van het Kabinet Directeur DMO (D-DMO). De stafadjudant wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de D-DMO.
De stafadjudant is intermediair tussen de D-DMO en de bedrijven. Namens de D-DMO bezoekt hij de bedrijven en fungeert daar als aanspreekpunt voor al het personeel. De senior-onderofficieren in deze bedrijven zijn het eerste aanspreekpunt waarmee hij op geregelde basis overleg heeft over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Taken van de stafdadjudant worden alsvolgt verwoord.
Naast de functie als intermediair tussen de D-DMO en de bedrijven heeft de stafadjudant DMO onder andere de volgende taken:
• Voorbereiden van (werk)bezoeken aan de DMO-bedrijven. Het vergezellen van de D-DMO tijdens deze bezoeken.
• Uitdragen van de visie van de D-DMO.
• Op verzoek verrichten van nader onderzoek over onderwerpen en procedures m.b.t. het gehele werkterrein van DMO. Naar aanleiding hiervan rapporteren aan de D-DMO.
• Bewaken van en adviseren over de uitvoering van de Militaire Basis Vaardigheden (MBV).
• Deelnemen aan het Defensieonderdeels Adjudanten Overleg (DAO). Leden van dit overleg zijn:

o Stafadjudant DMO
o Krijgsmachtadjudant
o Marine-adjudant
o Landmachtadjudant
o Luchtmachtadjudant
o Wapenadjudant van de Koninklijke Marechaussee
o Stafadjudant Commando Diensten Centra

 

Op 9 juni ontvingen de CDC en de DMO adjudanten een nestel, hierdoor werden ze gelijkgesteld aan de andere Krijgsmachtdeeladjudanten.

Nestel voor onderdeelsadjudanten CDC en DMO

10 juni 2016 | 08:28

Adjudant Hessel Faber van het Commando DienstenCentra en ranggenoot Don Willemsen van de Defensie Materieel Organisatie dragen voortaan een nestel op de schouder van hun uniform. Met dit functiekoord zijn ze nu ook te herkennen als Defensieonderdeelsadjudant.

De speciale nestel was tot nu toe alleen bestemd voor krijgsmacht(deel)adjudanten. Net als deze functionarissen vertegenwoordigen Faber en Willemsen alle manschappen en onderofficieren van hun organisatie bij de leiding en geven ze gevraagd en ongevraagd advies.

Beide heren zijn blij dat de Defensieonderdeelsadjudant nu als zodanig herkenbaar is, óók voor de collega’s die hen opvolgen.

Commandant CDC Leonard Kok en Directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard reikten de koorden deze week uit.

 

Foto’s bij de functiewissel met Gerard Veenhuis op 3 oktober 2016.