Op 6 november 2020 werd Adjudant de Witte de nestel van Wapenadjudant omgehangen. Hij gaf aan met trots deze functie op zich te nemen.

In zijn toespraak gaf de nieuwe Wapenadjudant onder andere het volgende aan: “In de afgelopen periode is veel gesproken over het toekomstbestendig maken van de KMar. Dit kan via verschillende sporen, mijn focus ligt op het spoor mens. Kwaliteit en veiligheid op de werkplek, goed voor elkaar zorgen vanuit kwaliteit en leiderschap”.

De nieuwe Wapenadjudant ziet ook mooie uitdagingen in opleidings- en ontwikkeltrajecten. De basis op orde is veel gehoord binnen de KMar, echter de Witte geeft aan wel in de juiste richting en dat is volgens hem in de driehoek, vakman, leider en instructeur. Deze drie elementen moeten terugkomen, volgens de Witte, in de doorlopende leerlijn.

Gesprek met Kees de Witte op 23 april 2021

Vrijdagmorgen 23 april 2021 ontmoet ik de Wapenadjudant Kees de Witte in het KMar gebouw van de Brigade Zuid Holland in Rotterdam.

In november 2020 nam Kees de Witte het stokje over van Bert van Holst. Helaas geen mooie ceremonie in Apeldoorn maar een ingetogen ceremonie in de strenge lockdown periode.

We zijn nu inmiddels een aantal maanden verder en hoogtijd voor een gesprek over de motieven, speerpunten en ook over de aanpak van de verse Wapenadjudant.

Op de vraag waarom Wapenadjudant voor deze functie opteerde gaf hij het volgende aan:

“Toen ik bij de brigade Zuid Holland als BPV-coördinator werkte werd ik gevraagd om mee te solliciteren voor de functie van brigadeadjudant in Noord-Holland. Dit was de eerste functie op stafadjudant niveau. Ik had toen diverse functies doorlopen en dan kom je voor de vraag hoe nu verder, wil je in de breedte ontwikkelen of een stap omhoog maken? In die periode was Bert van Holst wapenadjudant en ik zag hoe mooi het is om vanuit die positie van stafadjudant het verschil te maken op het allerhoogste dek voor de mensen binnen de organisatie. Dat heeft mij uiteindelijk bewogen om mijn ambitie om Wapenadjudant te worden kenbaar te maken, om de belangen van alle onderofficieren inde Marechausseeraad te behartigen. Ook bij individuele casussen op moment dat voor iemand een deur dichtgevallen is kan ik hem weer op en kier zetten. Dat wil ik doen en toen heb ik uiteindelijk mijn vinger opgestoken”.

We vragen ook de Witte naar de meerwaarde van een Wapenadjudant:

“De kracht van mijn functie is dat ik op de verschillende niveaus binnen de organisatie naar binnen kan en in gesprek kan met mensen. Ik krijg dan van de mensen het directe verhaal te horen. Ik besef dat mensen ook bij mij terughoudend kunnen zijn maar ik probeer zo laagdrempelig mogelijk te zijn en ook mensen het vertrouwen te geven. Ik kan in de zijlijn van de communicatie een bijdrage leveren. Ook probeer ik dan helder te krijgen welke belangen er spelen op elk niveau”.

Van zijn voorganger Bert van Holst neemt de nieuwe Wapenadjudant graag de laagdrempeligheid over en ook het advies om jezelf te blijven en er voor de mensen te zijn.

Als Wapenadjudant is het gevaar dat je een soort ombudsman wordt voor individuele gevallen, hoe gaat de Witte daar mee om?

“Ik hoor graag alles van mensen en ik wil er voor die ander zijn maar ik denk niet dat ik alles moet oplossen. Ik leg de issues neer op het dek waar het hoort. Als er in de brigade iets speelt moet het bij de brigadeadjudant terecht komen. Ik werk graag in de lijn want dit heeft als voordeel dat er een escalatieniveau is. Als ik er direct mee aan de slag ga is er geen escalatieniveau meer”.

We spreken ook samen over de speerpunten die op de agenda staan van de Wapenadjudant.

De Wapenadjudant ziet de onderofficier als vakman, leider en mentor. Jarenlang hebben we binnen de Marechaussee gefocust op het vakman zijn. Maar ook de mentorrol en de leidersrol moeten ook meer nadrukkelijk aan de orde komen.

Als ander speerpunt wordt genoemd het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn onderofficieren. Van een marechaussee die ik zie als een aspirant onderofficier tot en met de adjudant. We hebben nu alleen een leergang voor algemeen opsporingsambtenaar en in een later stadium de leergang Senior Medewerker waarin de focus ligt op leiderschap. We moeten mensen meer loopbaangericht opleidingen en modules aanbieden. Onder leiding van de Witte is deze doorlopende leerlijn in ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van afstandsonderwijs waarmee in Covidtijd ervaring is opgedaan.

De Wapenadjudant is ook onderdeel van het DAO waarbij hij met de Krijgsmachtdeeladjudanten van de andere OPCO’s de belangen van alle onderofficieren behartigd. Hoe ziet hij dit overleg?

“Ik zie het vooral als informatiedelen en nadenken hoe we in gezamenlijkheid de belangen kunnen behartigen. Elkaar ook informeren waar we mee bezig zijn. Als voorbeeld dat ik bij Peter Massop (luchtmachtadjudant) vraag hoe zijn ervaringen zijn met een doorlopende leerlijn. Ik hoef niet het wiel opnieuw uit te vinden. Ook wat zijn de behoefte binnen de organisatie en zie we hetzelfde, lopen we tegen dezelfde dingen aan en hoe kunnen we gezamenlijk vuist maken”.

De Wapenadjudant is ook lid van de Marra (Marechausseeraad) als onderofficier naast de commandant, hoe wordt dit ervaren?

“Dat was best even wennen. Vanuit mijn vorige functie als LTC adjudant was ik al wel gewend om met een Brigadegeneraal en kolonels aan tafel te zitten. Je leert dan over andere dingen na te denken en ook je met lange termijnvisies bezig te houden. Ik heb het als positief ervaren dat ik deze voorbereiding heb gehad op mijn huidige functie, dat gun ik ook mijn opvolger. Het positieve is dat als er echt onderwerpen voorbij komen waar het over de mensen gaat ik een Commandant heb die dan gericht aan mij vraagt wat ik er van vind voor het onderwerp afgesloten wordt. Dit heeft mijns inziens alles te maken met hoe de C-Kmar mij positioneert”.

We besluiten het interview met de vraag wat er is gebeurd als Kees de Witte straks het stokje overdraagt aan zijn opvolger, hij geeft aan:

  1. Dan is er een doorlopende leerlijn onderofficieren Kmar.
  2. Dan hebben onderofficieren die een basis hebben in de driehoek vakman, leider en mentor.
  3. Er is een aangepaste beleidsvisie onderofficieren Kmar waarmee we visie borgen.
  4. Er zijn nog steeds heel  veel collega’s die met plezier naar hun werk gaan en de issues durven benoemen.