Het onderstaande is overgenomen:Op 16 juni 2021 is commando landmachtadjudant Ad Koevoets geëerd met een vermelding op de International Student Hall of Fame van het Noncommissioned Officer Leadership Centre of Excellence (NCOLCoE). Hier heeft Ad, alweer een tijd terug, met succes de Sergeant Major Course (SMC) afgerond. De Sergeant Major Course (SMC) is in 1974 door het Amerikaanse leger geintroduceerd om onderofficieren voor te bereiden om op het hoogste niveau, (command) sergeant major, te kunnen functioneren. Voor onderofficieren die af zijn gestudeerd op de SMC, die op het hoogste niveau een adviserende rol vervullen én die significant bijdragen aan de ontwikkelingen en professionalisatie van onderofficieren is in 2006 de International Student Hall of Fame opgericht.