Adjudant Veraart is in 1971 in Steenbergen geboren. Zijn militaire loopbaan begon na het afronden van zijn middelbare beroepsopleiding in 1995 in de Van
Ghentkazerne waar hij de mariniersopleiding volgde. Hierna werd hij voor zijn startfunctie geplaatst bij de 23e infanteriecompagnie van het 2e Mariniersbataljon (2MARNSBAT) te Doorn. Bij deze eenheid volgde hijzijn berg- en wintertraining, specialisaties op diverse wapensystemen en werd
militair parachutist. Na voltooiing van de Marinier Verkenner opleiding in 1997 werd hij overgeplaatst naar het Mountain Leader Verkenningspeloton. In de jaren erna
voltooide hij de Marinier Verkenner Combat survival course en opleiding tot militair ski-instructeur. Gedurende zijn plaatsing van 1997 tot 1999 voerde hij
talrijke gecombineerde oefeningen uit in een UK/NL samenwerkingsverband. In 1999 werd hij geselecteerd om de onderofficiersopleiding te volgen in
Rotterdam bij het Mariniers Opleidingscentrum (MOC). Na voltooiing van zijn korporaalsopleiding in 1999 werd hij geplaatst bij 11INFCOY van 1MARNSBAT en
werd ingezet voor KOSOVO KFOR in 2000. KFOR was tijdens de operatie verantwoordelijk voor de handhaving van de staakt-het-vuren en het scheppen
van voorwaarden waaronder de vluchtelingen, met name de Albanese Kosovaren, veilig terug konden keren. Hierna besloot hij zich verder te specialiseren als Military Ski Teacher en later in 2001 werd hij geselecteerd voor de opleiding para dispatcher. Na deze opleiding succesvol te hebben afgesloten ondersteunde hij als para-instructeur diverse vrijeval en static-line opleidingen en trainingen voor de Defensie Para School. Medio 2003 werd hij als baksmeester geplaatst bij de Initiële
mariniersopleiding. Na het opleiden van een klas mariniers nam hij in 2004 deelaan de selectie Pre-Mountain Leader en werd geselecteerd om deel te nemen in
het Verenigd Koninkrijk aan de Mountain Leader 2 opleiding. Deze opleiding van bijna een jaar brengt hem veel ervaring in het trainen van personeel en
militair opereren in Mountain & Cold Weather gebieden, inclusief S&R, gevechtsoverleving, skiën, vertical assault en gebruik van alle bijbehorende
apparatuur. Direct na terugkeer in Nederland werd hij bevorderd tot sergeant en geplaatst bij het verkenningspeloton van het 1e Mariniersbataljon. Met het
verkenningspeloton werd hij in 2006 voor 6 maanden uitgezonden naar Afghanistan (ISAF). Hoofddoel was het trainen van het Afghaanse leger en de
ondersteuning van het herstel van het overheidsgezag na de verdrijving van de Taliban.
Na Afghanistan werd hij in 2007 overgeplaatst naar Rotterdam en geselecteerd als Nederlandse kandidaat om deel te nemen aan de ML1 course te UK. Na een succesvolle afronding in 2008 nam hij samen met Mountain Leaders van UKRM deel aan expeditie “Fire & Ice expedition Mount McKinley 2008” te Alaska.
Eenmaal terug in Nederland wordt hij bevorderd tot SergeantMajoor en als Senior Instructor geplaatst in Rotterdam bij de afdeling Mountain & Arctic Warfare. Deze afdeling is onder andere verantwoordelijk voor de Berg- en Wintertraining, de Marinier Verkenner opleiding, de Militair Ski-instructeur en de voorbereiding van Nederlandse kandidaten op de ML2 opleiding. In 2012 volgt een overplaatsing naar de Special Forces van het Korps Mariniers, NLMARSOF. Hier werkt hij als Deputy Troop Commander binnen het ML-peloton (2pel) van C-SQN (Conventional Squadron); het squadron dat belast is met het uitvoeren van het volledige spectrum aan speciale operaties buiten Nederlands grondgebied. In deze periode draagt hij bij aan diverse military assistance trainingen in Afrika en werkt hij met Special Operations Land Task Group op voor uitzending MINUSMA te Mali. In 2016 wordt hij bevorderd tot Adjudant en geplaatst als Chief Train bij het Marine Training Commando en mede
verantwoordelijk voor het operationeel gereedmaken van beide, inmiddels gereorganiseerde, Maritime Combat Groups (voormalige mariniersbataljons). In deze periode neemt hij als teamleader deel aan “Expeditie Manaslu”. Deze 8163m hoge berg in het Nepalese Himalaya gebergte werd door het Korps Mariniers succesvol beklommen en maakt deel uit van de Roadmap ML. Met de oprichting van het Joint Kenniscentrum Militair Optreden Onder eXtreme Omstandigheden (JKCMOX) wordt hij daar
geplaatst in 2018 als SME Mountain & Arctic. Hier is hij mede verantwoordelijk voor het inrichten van een Joint Materiaal Advies Commissie welke harmonisatie moet bevorderen van klimtechnieken en klimmaterialen, zowel operationeel als industrieel, binnen de gehele Nederlandse krijgsmacht. Gedurende deze periode volgde hij de Joint Tertiaire Vorming aan het Instituut Defensie Leergangen (IDL). Begin 2020 komt Adjudant Veraart zijn plaatsing bij het JKCMOX ten einde en word hij Chef der Equipage MOC en aangesteld als stafadjudant niveau 2. Na zijn bevordering tot Stafadjudant 1 wordt hij in mei 2022 aangesteld in de functie van Korpsadjudant
van het Korps Mariniers. Inmiddels heeft Adjudant Veraart per september 2023 de functie van Krijgsmachtadjudant op zich genomen, een positie waar hij bijzonder trots op is en zich bevoorrecht voelt om te bekleden.

https://magazines.defensie.nl/allehens/2023/09/06_krijgsmachtadjudant

Artikel in Alle Hens vrijdag 17 november 2023

AOOMARNALG Mark Veraart nieuwe Krijgsmachtadjudant

De nestels van de Krijgsmachtadjudant zitten nog wat onwennig op de schouder van zijn dagelijks tenue. Sinds een dikke maand heeft adjudant van de mariniers Mark Veraart, zijn werkplek in Den Helder verruild voor een van de historische vertrekken van het ministerie van Defensie in Den Haag. Op hink-stap-sprongafstand van Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Onno Eichelsheim, die hij gevraagd én ongevraagd van advies mag, nee móét, voorzien vanuit de gemeenschap van manschappen en onderofficieren.

Zelf had hij het nog niet zo bekeken, maar de militaire loopbaan van adjudant Veraart begint in hetzelfde jaar als dat het begrip Krijgsmachtadjudant voor het eerst rondgaat: 1995. Nota bene een officier der mariniers, de toenmalige Commandant der Strijdkrachten generaal der mariniers Henk van den Breemen, vond dat de onderofficieren meer stem moesten krijgen.

Landmacht-adjudant René Clausen had de primeur, waarna alle krijgsmachtdelen aan de beurt kwamen. Adjudant van de mariniers Rob van Haastrecht werd in 2017 de eerste marinier die deze rol mocht bekleden. “De wijze waarop Rob invulling gaf aan de functie van Krijgsmachtadjudant inspireerde mij dusdanig dat ik graag in zijn voetsporen wilde treden”, aldus Veraart.

“Door het plezier in mijn werk loopt er een vrolijke man door het huis.” (Foto: Mediacentrum Defensie)

Als leider gezien

Het kan niet anders of het karakter van de adjudant heeft een grote rol gespeeld bij zijn benoeming. Hij omschrijft zichzelf als ‘zeer georganiseerd’ en ‘altijd vrolijk’. Dat je met zo’n positieve instelling en een groot doorzettingsvermogen kunt bereiken wat je wilt, hoef je hem niet uit te leggen. Op relatief late leeftijd, 23 jaar, stapte Veraart het Korps binnen. “Ik deed de opleiding met 18-, 19-jarigen en stond dus iets anders in de wedstrijd. Dat kwam nog meer aan het licht na mijn opleiding, tijdens mijn eerste operationele plaatsingen. Dan word je snel als leider gezien. Ik vind het nog steeds geweldig om mijn kennis en ervaring kwijt te kunnen”, vat hij het samen.

Dankbaar voor steun

Veraart legde zich na opleidingen tot mountainleader in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen toe op ‘militair opereren onder extreme omstandigheden’, kortweg MOX. Hij maakte deel uit van de Netherlands Maritime Special Operations Force. “Al deze uitdagingen hebben mij en mijn gezin, ondanks het vaak van huis zijn, veel gebracht. Ik ben zeker dankbaar voor hun steun. Gelukkig leidde mijn afwezigheid nooit tot onbegrip. Integendeel, mijn immer opgewekte humeur komt volgens hen mede voort uit het plezier dat ik uit mijn werk haal. En dit geldt hopelijk voor veel collega’s, wetende dat het leven van een militair veel vraagt van henzelf en hun thuisfront.”

Top bereikt

De Brabander bedwong tijdens zijn loopbaan een paar uitdagende bergpieken en nu heeft hij dus ook in de militaire loopbaan zijn top bereikt. En dat slechts anderhalf jaar na zijn benoeming tot Korpsadjudant bij de mariniers. “Als generaal Hut had gewild dat ik bleef, had ik dat zonder weerwoord gedaan”, bekent hij. Dat gebeurde dus niet. Sterker nog, de (inmiddels voormalig) Commandant van het Korps Mariniers waardeerde zijn ambitie en steunde de sollicitatie van zijn onderofficier. “Ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn ambities.”

Flinke erfenis

De nieuwe Krijgsmachtadjudant erkent meteen dat hij een flinke erfenis heeft meekregen. “Rob (van Haastrecht) heeft naar mijn mening de onderofficiersgemeenschap helemaal op de kaart gezet. Hij is erin geslaagd om zaken die diep in de organisatie leven in Den Haag te krijgen. Maar ook andersom: duidelijk uitleg geven van wat er speelt op het ministerie. Die wijze van werken wil ik heel graag voortzetten. Of dat extra druk op mij legt? Nee, dat niet, maar het voelt wel als een grote uitdaging.”

Beeld van de functie-overdracht: naast CDS generaal Eichelsheim AOOMARNALG Rob van Haastrecht (links) en AOOMARNALG Mark Veraart. (Foto: Hans Roggen)

Prioriteitenlijst

Veraart kan niet ontkennen dat hij de tijd op veel vlakken mee heeft. Bezuinigingen behoren tot het verleden, het salaris gaat omhoog. “Dat is geen reden om nu 3 jaar op mijn lauweren te rusten. Als ervaren klimmer weet ik dat de meeste ongelukken in de bergen gebeuren door zelfoverschatting. En daarvoor moet je àltijd waken; ook in deze functie.”

Hij zet de lijn-Van Haastrecht voort, maar wel op de manier-Veraart. ‘Luisteren’, ‘nader kennismaken met de andere Operationele Commando’s’ en ‘een stem zijn voor de werkvloer’ behoren tot de logische dagelijkse werkzaamheden. “Voorzieningen verbeteren, werkdruk verlagen en het personeelstekort bestrijden; die punten staan al langer op mijn prioriteitenlijst.”

Boeien en behouden

Hij hamert vooral op het versterken van de operationele gereedheid. “Dan moeten wel alle randvoorwaarden zijn ingevuld, zoals het wegnemen van obstructies die dat in de weg staan. Als de zaken wat dat betreft niet in orde zijn, leidt dat onherroepelijk tot frustraties. We moeten de omslag maken van hoofdtaak 2 (het beschermen van de internationale rechtsorde) naar hoofdtaak 1 (het beschermen van nationaal en NAVO-grondgebied). Dat betekent dat je hiervoor de juiste trainingen en het goede materieel moet hebben.”

Dat is volgens Veraart tevens nodig om mensen te blijven boeien en behouden. “Werving en behoud reflecteer ik dan graag op mijn eigen loopbaan: ik gun iedereen zo’n geweldige tijd als ik heb bij Defensie. Je moet de mensen kansen bieden. De nadruk ligt soms te veel op ervaring. Ik wist helemaal niets van bergklimmen toen ik de opleiding tot mountainleader inging, maar er was iemand die zei: ‘Dat leren we ‘m wel’. En kijk eens waar ik nu sta.”

Rol Krijgsmachtadjudant

De Krijgsmachtadjudant vertegenwoordigt alle onderofficieren en manschappen in de krijgsmacht. Hij of zij valt rechtstreeks onder de CDS en adviseert deze (on)gevraagd over onderwerpen uit het onderofficiers- en manschappendomein. De Krijgsmachtadjudant heeft een adviesrol vanuit de praktijk naar het beleid. Deze adjudant-onderofficier informeert de CDS bijvoorbeeld over alles wat speelt rond opleidingen, trainingen, inzetbaarheid, materieel, vulling en behoud en houdt daarnaast de CDS op de hoogte over het moreel bij de eenheden.