Van Hugten heeft een lange staat van dienst binnen de Koninklijke Luchtmacht. Zijn periode als Defensieonderdeel Adjudant CLSK start op 29 november 2007 . Hij neemt de functie over van Piet van der Sloot. Een artikel in een Luchtmachtblad over de functieoverdracht noemt een verkeerde datum.

Van Hugten noemt in een interview als eerste voorwaarde voor een goed functionerende  Luchtmachtadjudant een commandant die speelruimte geeft. “ De commandant moet je positioneren, anders kun je niet  functioneren”. Hij wijst ook op het grote verschil tussen de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht als het gaat om de plaats van de onderofficieren.

Als eerste verschil bij de Luchtmacht hebben wij bijna geen soldaten, de laagste rang is veelal korporaal. Ook is bij de Klu het militaire deel minder nadrukkelijk aanwezig. De luchtmachter ziet zich vooral als vakman(vrouw). Als voorbeeld, ik heb uitgerekend dat een automonteur bij de KL rond de 300 uur daadwerkelijk bezig is met sleutelen aan het wagenpark, de rest is het bezig met het “groene” deel van zijn werk. Bij de Klu werkt een automonteur 1100-1200 uur aan het wagenpark en de rest aan het “groene” deel”.

Een ander verschil is dat de taak van de onderofficier bij de Koninklijk Landmacht is het opleiden van de jonge onderofficieren en leiding geven aan de manschappen. Bij de Koninklijke Luchtmacht is de onderofficier een vakspecialist op zijn gebied en van opleiden is veel minder sprake”.

Van Hugten zag het als zijn taak om de onderofficier bewust te maken van het feit dat hij niet alleen vakman(of -vrouw) is, maar ook militair. Hij had veel contacten met jonge onderofficieren en gaf dan aan wat hij verwachtte van een onderofficier. Een onderofficier dient een voorbeeld te zijn voor anderen en dient te beschikken over een goede attitude. Hij is de vakman en van directe invloed op zijn omgeving, de onderofficier is de eerste die kan signaleren op de werkvloer omdat hij zich in het hart van de uitvoering bevindt. De onderofficier is de ruggengraat van de Defensie-organisatie.

Ook werd tijdens de periode dat Van Hugten luchtmacht-adjudant was het competentiegericht opleiden steeds belangrijker. Na de vakopleidingen werden er ook niveau-opleidingen in het leven geroepen. In deze niveau-opleidingen stond het ontwikkelen van leiderschap centraal.

Tijdens zijn periode als Luchtmachtadjudant is Van Hugten begonnen met het schrijven van een beleidsvisie over de rol en positie van de onderofficier bij de Klu. De tijd was echter nog niet rijp voor een document van deze omvang. Graag had Van Hugten ook gezien dat vakadjudanten werden aangesteld, de meest ervaren adjudanten binnen een vakgebied als kwaliteitsbewakers binnen het vakgebied. Zij zouden ook een rol kunnen vervullen binnen personeelsmanagement.

Hoe stond Van Hugten in zijn functie als hoogste adjudant binnen het Krijgsmachtdeel?

Ik ben altijd uitgegaan van het collectief. Mijn commandant wilde mij niet hebben in de rol van ombudsman maar toch stond mijn deur wel open voor individuele gevallen die ook best schrijnend waren”. Ze zien je vaak als een laatste redmiddel. Wel zocht ik altijd de oplossing in de lijn. Mijmerend, het is een eer om gevraagd te worden maar het is geen erebaan. Men heeft vaak hoge verwachtingen van je. Soms wordt je te laat ergens bij betrokken of is er echt sprake van verwijtbaar gedrag en kun je niets doen”.

Wat waren de hoogtepunten uit uw periode?

De werkbezoeken, dan zie je de mens aan het werk zoals het bedoeld is in de organisatie. Bij uitzendingen zijn de mensen het best, bezig met hun eigenlijke taak”.

Op 23 augustus 2011 droeg Van Hugten de nestel over aan adjudant J.R. Boer.

Onderstaande foto’s werden gemaakt bij de functieoverdracht naar Ron Boer.